onsdag

Ord för dagen den 29 mars - Psalm 37

VAD BEGÄR DITT HJÄRTA?

Bibelläsning - Psalm 37
"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär"
(Ps 37:4 FB)

Jesus frågar vid några tillfällen "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Om Jesus skulle ställa den frågan personligen till dig nu, vad skulle du svara? Vad är ditt hjärtas längtan? Vad är det du hoppas ska hända? Och vad är det du absolut inte vill ska hända?

Gud vill att vi ska komma till Honom och uttrycka vår längtan efter vad han ska göra i vårt liv? Ibland kan vi också genom den Helige Ande få en förvissning om att Gud kommer att besvara vår bön: "...han skall ge dig vad ditt hjärta begär"

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: "Var stilla inför Herren och vänta på honom" (vers 7)

tisdag

Ord för dagen den 28 mars - Lukas 19

FÖRVALTARSKAP

Bibelläsning: Lukasevangeliet 19 
"Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer." (Luk. 19:16-17 FB)

Jesus berättar här liknelsen om punden. Det handlar om hur vi förvaltar det som vi har fått att förvalta.

Det handlar om hur vi förvaltar våra förmågor. Vad gör vi med de förmågor vi fått? Investerar vi vårt kunnande och vår erfarenhet så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om vår tid. Förvaltar vi vår tid så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om våra materiella resurser. Allting vi har och äger är egentligen bara sådant som vi fått att förvalta en tid. Då vi inte finns längre tar någon annan över förvaltarskapet över det. Förvaltar vi våra pengar, hus, bil så att det bär frukt i Guds rike?

Ställ dessa frågor till dig själv inför Gud. Skriv ned de svar du upplever att du får. Handla sedan därefter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ska jag på bästa sätt förvalta denna dag.

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Det handlar om förvaltarskap
Det avgörande är inte hur mycket vi har fått att förvalta, utan vad vi gör med det vi har fått. Det är lätt att se med avund på dem som har fått mer än jag, men jag är inte ansvarig för det. Jag ansvarar bara för hur jag förvaltar det jag fått.
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han säger: "Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har." (vers26)

Bundna resurser
Det stod ett åsneföl i byn som Herren behövde. Men det var bundet. Någon måste gå och lösa ut de resurser Herren vill använda. (vers 30-31).
Till eftertanke:
Vilka bundna resurser kan jag vara med att frigöra för Guds rike? Tid? Pengar? Mina naturlia gåvor? Mig själv?
Hur kan jag uppmuntra andra att frigöra resurser de kan bidra med?

Om du hade förstått
Jesus gråter över människorna i Jerusalem (vers 42). De hade inte förstått de möjligheter som fanns färdiga för dem. De hade inte förstått den besökelsetid som de just levde i (vers 44).
Jesus säger samma sak till sina lärjungar då de gick över fälten och trodde att det var fyra månader kvar till skördetiden. Jesus måste be dem lyfta sin blick och se och förstå att det var nu som skörden var klar för bärgning (Joh 4:35).
Man talar ibland om momentum. Det betyder att det finns tillfällen där något är möjligt som kanske inte alls skulle fungera i en annan tid eller situation. Det kan finnas dörrar som kan vara öppna för oss under en viss period. Tillfällen som inte kommer igen om vi missar dem.
Till eftertanke:
Hur ska vi kunna vara uppmärksamma och beredda så att vi inte missar dessa gudagivna tillfällen?

Hänger du vid Jesu läppar?
Det finns ett ovanligt uttryck i kapitlets sista vers. "Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt" (vers 48). Folket var ivriga att inte missa ett enda ord som utgick ur Jesu mun, så de "hängde vid hans läppar".
Till eftertanke:
Är du ivrig att ta emot det som kommer ifrån Guds läppar? Hur kan du tillämpa detta uttryck då du läser Guds ord?
Vad kommer ut ur sina läppar? Är det något som är värt att hänga vid?

måndag

Ord för dagen den 27 mars - Lukas 18

ROPA DAG OCH NATT

Bibelläsning: Lukasevangeliet 18
"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
(Luk 18:2-8 FB)

Här talar Jesus om uthållig bön. Jag tror inte att det handlar om att vi ska prestera en viss längd eller uthållighet i vår bön för att Gud ska höra oss. Han lyssnar ju tåligt till sina utvalda. Det handlar nog mer om hur angelägna vi är. Hur viktigt det är för oss och hur ivriga vi är att gå till Gud med alla våra behov och önskningar.

Hur angelägna vi är avgör säkert i hög grad om vi verkligen ropar till Honom dag och natt. Hur ivriga vi är att be Gud om ett ingripande då kanske våra egna resurser är uttömda.

-Hörs min bön inför Guds tron dag och natt? Han lyssnar och väntar tåligt.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra min röst hörd inför Guds tron idag

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Uthållig bön - vers 1-8
Syftet med den uthålliga bönen är inte att förändra Guds vilja, utan att förlösa det Gud vill ska ske.
Det ser ut som om Gud har valt att begränsa sig till att verka genom sina älskade barn på jorden eller som svar på deras böner.
Gud vill att hans vilja ska ske på jorden. Men han ber oss, att vi ska be till honom, att hans vilja ska ske. Våra böner är med att förlösa Guds vilja på jorden. (Matt 6:10)
Gud ser att det behövs människor som inbärgar skörden för Guds rike på jorden. Då ber han oss, att vi ska be honom, att han ska sända de skördearbetare han vill se på jorden. (Matt 9:38)
Vår bön är med att förlösa det Gud vill ska ske på jorden.
Till eftertanke:
Fundera vidare på konsekvenserna av vår bön, och konsekvenserna av frånvaron av våra böner.

Farisé eller publikan? - vers 9-14
Jesus talar här om två slags människor. 
- Farisén som gör allt rätt. Han fastar, ger tionde och är stolt att han inte är som publikanen.
- Publikanen som gör det mesta fel i sina egna ögon och som skamset kommer inför Gud med sina misslyckanden.
Till eftertanke:
- Borde inte fariséen få lite beröm för att han fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt han tjänar? Vad gör han för fel?
- Var befinner jag mig? Farsisé eller publikan?

Jesus och den rike mannen - vers 18-23
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.
Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?
Kamelen och nålsögat - vers 24-30
 Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" (vers 26). Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.
    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.
Lärjungarna förstår ingenting - vers 31-34
Jesus berättar för tredje gången  om sin kommande död och uppståndelse. "Men lärjungarna förstod ingenting av detta" (vers 34).
Till eftertanke:
Vi ser ofta att apostlarna framställs som oförstående, opålitliga och måna om sin egen position. Apostlarna som sedan blev ledare för kyrkan hade väl haft makt att skriva om texterna för att inte framstå i så dålig dager. Det är ju vad som ständigt sker i världshistorien. En ny ledare skriver om historien för att främja sina egna syften.
Kan man se den negativa beskrivningen av apostlarna som ett bevis på Nya Testamentets trovärdighet? Vad tänker du om den saken?

"Vad vill du att jag ska göra för dig?" - vers 35-43
Då Jesus möter den blinde mannen som sitter och tigger är det ju uppenbart för alla vad det är mannen behöver. Ändå frågar Jesus det alla vet svaret på: "Vad vill du att jag ska göra för dig."
Till eftertanke:
Varför tror du att Jesus frågar om det han borde veta?
Om Jesus ställer samma fråga till dig idag, vad skulle du svara?

Jesu samtal med den blinde mannen avslutas med att Jesus säger till honom "Du får din syn. Din tro har frälst dig." (vers 42)
Till eftertanke:
Varför säger Jesus att det var mannens tro som frälste honom? Var det inte Jesus som gjorde det?

söndag

Ord för dagen den 26 mars - Lukas 17

 VAR ÄR GUDS RIKE?

Bibelläsning: Lukasevangeliet 17 
"Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk 17:20-21 FB)

Var är Guds rike och när kommer det, är två frågor som kommenteras i bibelverserna. Guds rike är mitt ibland er, svarar Jesus.

Guds rike är den plats där Jesus är Herre och Kung.

Guds rike är inne i er. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är mellan er. Jesus ber oss i bönen Fader vår att be "Låt ditt rike komma".

-Låt Guds rike manifesteras ibland oss i våra kårer och församlingar.
-Låt Guds rike manifesteras mellan oss i våra relationer.
-Låt Guds rike manifesteras i mig.

Varför blir så få människor frälsta i västvärlden idag? Är det för att Guds rike inte får bli synligt i våra församlingar eller i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Låt ditt rike komma, låt din vilja ske - i mitt liv.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Ge oss mer tro
Då apostlarna ber Jesus om mer tro, svarar Jesus att den allra minsta tro räcker för att göra stora mirakler (vers 5-6).
Till eftertanke:
Betyder det att det inte beror på mängden tro, utan mer på att vi använder den tro vi har? Eller vad tänker du?

Din tro har frälst dig!
 Jesus frågar om det inte var tio som blev rena. Jesus säger till mannen "Din tro har frälst dig!" (vers 19).
Först kan vi konstatera att Jesus säger att det var mannens tro som åstadkom resultatet. Vi kanske skule säga att det var Jesus som gjorde det, men Jesus säger att det var mannens tro. Det sägs ingenting här om mannens tro var stor eller liten, utan bara att han använde den tro han hade för att ge Jesus äran.
Jesu ord "Din tro har frälst dig" översätts på många olika sätt i olika bibelöversättningar. I Bibel 2000 står det "Din tro har hälpt dig". Hjälpt dig till vad, kan man kanske fråga. Alla tio blev ju rena. I den engelska översättningen, King James, översätts det med "Din tro har gjort dig hel"
Till eftertanke:
Kan det vara så att alla tio blev rena från spetälskan men levde vidare med spåren av spetälskan, med sina förvridna lemmar. Men att den som återvände blev helt återställd och såg ut som om han aldrig hade haft spetälska? Eller vad tror du hände med den som återvände, som inte hände med de nio andra?

Guds rike kommer!
Guds rike kommer på olika sätt. Dels kommer Guds rike där Guds vilja får ske här och nu. Men vi väntar ännu på att Guds rike ska bryta igenom fullständigt vid tidens slut. Vi lever i ett tillstånd av redan nu - men inte ännu. Vi kan redan här få smaka den tillkommande världens krafter (Hebr 6:4), men ännu är det inte Guds vilja som dominerar det som sker på jorden.
Jesu återkomst beskrivs i Nya Testamentet på två olika oförenliga sätt.
- Dels kommer han som en tjuv om natten som ingen ser. Det enda som sker är att något försvinner. Två ligger i samma säng och en försvinner (vers 34), Två kvinnor står och mal tillsamman och en försvinner (vers 39). Den beskrivningen liknar det som man brukar kalla "Uppryckelsen" där de troende tas bort från jorden och möter Jesus i skyarna (1 Tess 4:17).
- Dels beskrivs Jesu återkomst så att alla kan se honom. Hans ankomst ackompanjeras med basunljud och kosmiska förändringar (Matt 24:29-31). Då kommer Jesus tillbaka tillsammans med himmelens härskaror (Upp 19:11).
Något som ständigt diskuteras är om Jesus ska hämta sin brud, församlingen, före den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. Eller om det ska ske efter vedermödan, eller kanske mitt under vedermödan.
I detta kapitel får vi kanske en ledtråd till den frågan. Jesus säger att det ska vara som på Noas tid (vers 26) vid människosonens ankomst. Hur var det då? Jo, först tog Guds bort sitt folk, sedan kom förödelsen. Jesus säger att det ska vara som på Lots tid (vers 28+) då människosonen kommer tillbaka. Hur var det då? Jo, Jesus tog först bort sitt folk, sedan kom förödelsen över Sodom.
Till eftertanke:
Vad har du för tankar om Jesu tillkommelse? Vad kan du göra för att vara förberedd på hans ankomst?

lördag

Ord för dagen den 25 mars - Lukas 16

INGEN KAN TJÄNA TVÅ HERRAR

Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" inte tar över makten i ditt liv.
-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i ditt liv?

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Det handlar om förvaltarskap
I liknelsen om den ohederlige förvaltaren (vers 1-18) talar Jesus direkt till sina egna lärjungar. Han berättar om en förvaltare som förskingrade det han hade att förvalta.
   Vi är alla den förvaltaren. Vi äger egentligen ingenting här i världen. Antingen vi har mycket eller lite är det bara en kort period vi har möjlighet att förvalta det vi fått. Den som dör rik har ingen glädje av all sin rikedom efter döden. Detta tema tar Jesus upp senare i detta kapitel i liknelsen om den rike mannen och Lasarus (vers 19-31).
   Förutom materiella tillgångar förvaltar vi våra naturliga gåvor, vår kallelse, de andliga gåvor Herren ger oss att förvalta, ja, hela vårt liv.
   Några lyckas väl då det gäller de materiella gåvorna och misslyckas med att förvalta livet (den rike mannen i liknelsen om Lasarus), andra misslyckas med förvaltarskapet av de materiella gåvorna, men lyckas bättre med att förvalta livet (kanske Lasarus hör till den kategorin).
   Men förmodligen misslyckas vi alla att förvalta all den välsignelse som Herren ger oss. Alla tillfällen att förmedla hans kraft, kärlek och omsorg. Vi är alla som den ohederlige förvaltaren. Vi har förskingrat många tillfällen att lyssna och lyda Herrens uppmaningar i våra liv.
   På samma sätt som den ohederlige förvaltaren i liknelsen kommer vi alla att få skiljas från vårt uppdrag en gång. Och då vi märker att tiden närmar sig kanske vi också vill använda de resurser vi har fått att ge dem vidare til andra.
   Detta är en liknelse som kan vara väldigt svår att förstå, men jag får gång på gång återvända till några ord som Mark Twain lär ha sagt: "Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det som jag inte förstår, utan det jag förstår". 
   Det som framgår tydligt i liknelsen om den ohederlige förvaltaren är:
- att vi en dag ska stå till svars för hur vi har förvaltat det som Herren har gett oss att förvalta
- att vi måste välja vem som ska vara Herre i våra liv, Gud eller Mammon (vers 13). Vi kan inte ha två herrar.
Till eftertanke:
Varför tror du att den ohederlige förvaltaren får beröm av sin herre? (vers 8)

   I kapitlet uttrycker Jesus en uppmaning för alla att komma in i Guds rike (vers 16). Och som så många andra gånger påminner Jesus här om den dubbla utgången av livet, där den rike mannen plågas i helvetet och Lasarus fick platsen vid Abrahams sida (vers 22-23).
Till eftertanke:
- Jesus säger att evangeliet om Guds rike ska predikas med en uppmaning att komma in i Guds rike. Är också spridandet av evangeliet en del av vårt förvaltarskap?
- I vilka andra sammanhang talar Jesus om detta livets dubbla utgång?


fredag

Ord för dagen den 24 mars - Lukas 15

AVDELNINGEN FÖR BORTTAPPADE EFFEKTER

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är bortappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbaka hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: För Gud är varje individ är oersättlig! Hjälp mig att se andra människor med Guds ögon.


Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Tre berättelser om det som har kommit bort. Ett får, ett mynt och en son.

Kapitlet börjar med att beskriva två grupper av människor omkring Jesus. Dels är det publikanerna och syndarna som höll sig nära Jesus för att höra honom, dels var det fariseerna och de skriftlärda som inte var lika entusiastiska och som kritiserade Jesus.

De tre berättelserna i kapitlet har en udd mot fariseerna och de skriftlärda och är ett svar på deras kritik mot Jesus för att han är tillsammans med syndare.

1/ Det återfunna fåret
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vad kan den berättelsen säga oss idag i våra församlingar?

2/ Det återfunna myntet
Till eftertanke:
- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Tror du fariseerna och de skriftlärda kunde glädja sig tillsammans med änglarna?

3/ Den återfunne sonen
Till eftertanke:

- På vilket sätt är detta en udd mot fariseerna och de skriftlärda?
- Vem är det som representerar fariseerna och de skriftlärda? Den återfunne sonen eller den hemmavarande?
- Kan det vara så att vi också kan vara hemma tillsammans med far utan att vara tillsammans med far? Förklara ditt svar.
- Varför ville inte den hemmavarande sonen vara med på festen?

Vem handlar liknelsen om?
Liknelsen brukar kallas "liknelsen om den förlorade sonen". Men är det verkligen han som är huvudpersonen? Eller är det kanske den hemmavarande sonen som är huvudpersonen? Det finns många "hemmavarande" söner i våra kårer och församlingar. Människor som alltid är där och ger av sin tid och sina resurser, men utan glädje och kanske med viss avund på andra som får mer uppmärksamhet.
Nej jag tror att huvudpersonen i liknelsen varken är den förlorade sonen eller den hemmavarande sonen. Huvudpersonen är far! Liknelsen börjar med orden "En man hade två söner". Liknelsen handlar om vad som finns i Gud Faders hjärta. Den handlar om hur Gud ser på den som lider och går vilse. Den handlar om Guds längtan att få gemenskap med oss. Den handlar om Gud!

torsdag

Ord för dagen den 23 mars - Psalm 35 och 36

MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN - Psalm 35

Bibelläsning: Psalm 35

"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning" (Ps 35:9 FB)
"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..." (Ps 35:17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

Många kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, även om den kan kännas oändligt lång och mörk, kommer en gryning med en soluppgång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Säg till min själ, ´Jag är din frälsning´" (vers 3)
___________________

NÅD - Psalm 36

Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi lever i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!