fredag

Ord för dagen den 24 februari - Markus 11

HERREN BEHÖVER DET

Bibelläsning: Markusevangeliet 11
"Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det." (Mark 11:2-3 FB)

Det var en åsna som Herren behövde den gången. Gud använder det som finns tillgängligt. Oftast använder han människor.

I många situationer är det just dig som Herren behöver.

Han behöver en sådan som dig för att förmedla ord av tröst, för att förmedla omsorg, för att förmedla Herrens närvaro. 
Det var just det han behövde åsnan till: Att bära fram Jesus till folket.
==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, vad vill du använda mig till idag?

___________________
Översikt/kommentar
Vers 1-11 Jesu intåg i Jerusalem
Här finner vi berättelsen om då Jesus rider in i Jerusalem. Folket la sina mantlar och kvistar på vägen, samtidigt som de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn"
Till eftertanke:
Hur tror du åsnan kände sig då han gick in i Jerualem? Han visste väl inte vem som satt på hans rygg. Han kanske till och med trodde att det var honom folket jublade åt. Kan det vara så att vi ibland tar åt oss ära som egentligen borde tillfalla Herren?

Vers 12-14 Jesus förbannar fikonträdet
På avstånd såg man att fikonträdet hade gröna blad och förväntade att det skulle bära frukt. Men då man kom närmare fanns igen frukt.
Till eftertanke:
Vad tror du denna berättelse har för budskap till oss?
Kan det vara en varning för oss att inte bara se ut som om vi bar frukt, utan att vi också bär frukt? Vad innebär det i så fall att bära frukt?

Vers 15-19 Jesus rensar templet
Jesus anklagar folket för att de har gjort Guds tempel till ett rövarnäste. Efter detta intensifierar översteprästerna och fasiséerna sina planer att röja Jesus ur världen.
Till eftertanke:
Vad kan det finas för orsaker till att översteprästerna och fariséerna blev så provocerade av Jesus att de ville röja honom ur världen?

Vers 20-26 Om bön
Här finner vi ett långtgående löfte från Jesus: "Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert"
Till eftertanke:
- Vad är förutsättningen för bönesvar enligt detta bibelställe? (vers 24)
- Vad är förutsättningen för att vi ska kunna ta emot förlåtelse enligt vers 25?

Vers 27-33 Frågan om Jesu fullmakt
Då Jesus får frågan om vem som har givit honom fullmakt att göra det han gör, svarar han inte på frågan utan kommer med en motfråga.
Till eftertanke:
Varför svarar inte Jesus på frågan? Vad får hans motfråga för konsekvens?

torsdag

Ord för dagen den 23 februari - Psalm 23 och 24

"MIG SKALL INTET FATTAS" - Psalm 23

Dagens bibelläsning - Psalm 23
"HERREN är min herde, mig skall intet fattas." (Ps 23;1 FB)

Vilken känsla. Ingenting fattas. En känsla av total mättnad. Att det inte finns något som fattas. Att det inte finns något som skulle kunna göra mitt liv bättre än det är idag. Fullständigt tillfredsställd.

Det är en grundkänsla i det kristna livet. Jag har allt jag behöver i Kristus och vad som än händer kommer Jesus att leda mig vidare.

Men samtidigt som vi har denna känsla av att vara totalt tillfredställd, måste vi ha en annan känsla. En känsla av att inte vara nöjd eller tillfredsställd.

Den dagen vi är nöjda med oss själva och ser oss själva som "färdiga", slutar vi att växa. Vi måste ständigt växa i vår hunger efter att bli mer lika Jesus. Vi får inte slå oss till ro.

Även om vi tycker att vi uträttat mycket, finns det alltid mer som borde göras. Det finns fortfarande människor som inte är frälsta. Det finns fortfarande människor som lider.

Vi måste alltså kunna leva både i känslan av att vara tillfredsställda och i känslan att vara otillfreddställda - samtidigt!

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre led mig på rätta vägar idag! 

Till eftertanke:
Vilka delar av den 23:e psalmen upplever du i ditt liv? Har du hadt samma upplevelse som David att ingenting fattas dig? Tänk igenom situationen och känslan. 


ETT RENT HJÄRTA - Psalm 24
Dagens bibelläsning - Psalm 24
"Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (Ps 24:3-4 FB)

Vem är det som får leva i Guds närhet? En av förutsättningarna är ett rent hjärta. Ett rent hjärta för med sig välsignelse från Herren (vers 5)

Men ett rent hjärta är inte något vi kan skapa själva. Det kommer av att vi frågar efter honom och söker hans ansikte (vers 6). Det kommer av att vi öppnar våra hjärtan för Herren. Psalmisten uttrycker det som att vi ska göra våra portar och dörrar höga och vida, så att Herren kan dra in (vers 7).

==> Mannakorn att tugga på under dagen "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta" (Ps 51:12 FB)

onsdag

Ord för dagen den 22 februari - Psalm 22

"...DU SVARAR INTE..."

Dagens bibelläsning - Psalm 22
"Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro." (Ps 22:3 FB)

Ibland kan vi kanske uppleva det som om våra böner faller platt ned. Det kan kännas som om det inte finns någon som bryr sig eller ens lyssnar på vad jag ber. Många av psalmerna uttrycker detta med ord som "Varför?" eller "Var finns du Gud?"

Men Jesus vet vad du går igenom. Han har själv varit där. Jesu förtvivlade rop "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?", finns även med i denna psalm (vers 2).

Men det är inte bara så att han har varit där. Jesus finns hos dig också idag i de mörkaste stunderna - även om du inte känner det så.

Vi kan också få uppleva detsamma som psalmisten. Bönen för med sig resultat. Psalmen avslutas i en helt annan sinnesstämning än den börjar: "Han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom.
Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen.
" (vers 25-26) 


==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  Herren är här. I mörka dagar och i ljusa.

Till eftertanke:
Har du upplevt detsamma som psalmisten i denna psalm? Ge exempel på det.

tisdag

Ord för dagen den 21 februari - Markus 10

"VAD VILL DU ATT JAG SKALL GÖRA FÖR DIG?"

Bibelläsning: Markusevangeliet 10
"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen." (Mark 10:50-52 FB)

Även om Jesus kände till mannens behov frågade han honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Våra behov är ofta Guds möjligheter i våra liv. Om vi bara talar om dem för Jesus.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar jag? Mitt svar kan vara Guds möjlighet i mitt liv.
__________________
Översikt/kommentar
Vers 1-12 Äktenskap och skilsmässa
Då Jesus talar om äktenskapet definierar han det på samma sätt som det står formulerat i skapelseberättelsen och i Paulus brev.
Äktenskapet består av tre delar:
Lämna far och mor - det innebär att man får en ny förstahandsfamilj. Om en av parterna fortsätter att vara alltför förankrad i, och beroende av sin ursprungsfamilj kan det skapa stora problem i äktenskapet.
Hålla sig till varandra - det talar om trohet och trofasthet
Bli ett - det talar om den nya enheten som tar sig uttryck i den sexuella föreningen.

Vers 13-16 Jesus och barnen
Jesus säger att det är bara den som tar emot Guds rike som ett barn som kan komma in. Tänk på barnet som utan fruktan kastar sig ut och väntar sig att bli fångad i fars armar. Det är den tillit och förtröstan som Herrens vill se i oss då det gäller vår relation till honom.

Vers 17-22 Jesus och den rike mannen
Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.
Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?
Vers 23-31 Kamelen och nålsögat
Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.
    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omjöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.

Vers 32-45 Jesus talar om sin död och lärjungarna talar om att få en bra position
(Se kommentar till Markus 9)

Vers 46-52 Den blinde Bartimeos
Till eftertanke:
Fundera på varför Jesus frågar Bartimeos vad han vill ha, då det är uppenbart för alla som läser berättelsen.

måndag

Ord för dagen den 20 februari - Markus 9

"VARFÖR KUNDE INTE VI?"

Bibelläsning: Markusevangeliet 9När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." (Mark 9:28-29 FB)

Varför kan inte vi? Jesu svar var att det fattades bön. Jesus själv kom just från gemenskapen med sin far på härlighetens berg.

Det kan kanske vara så att våra "varför-kunde-inte-jag" beror på att vi tillbringar för lite tid i Herrens gemenskap, där han får vägleda oss, utrusta oss och inspirera oss.

Det var aldrig meningen att vi skulle utföra Guds verk utifrån våra egna resurser och förmågor. Bara den som är totalt beroende av Gud och hans kraft kan vara med att förlösa Guds kraft i livet.

Det är många saker som är omöjliga för människor att utföra. Men för Gud är allting möjligt (Mark 10:27).

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Allt förmår den som tror" (vers 23)

____________________
Översikt/kommentar

Vers 1-13 På förklaringsberget
Uppe på Förklaringsberget möts lärjungarna av Moses och Elia. Men hur kommer det sig att de kan vara med på Förklaringsberget? Är inte de döda och ska vara i dödsriket till uppryckelsens dag (2 Tess 4:16)?
Ja, vi vet att Elia inte dog en naturlig död. Han fick åka direkt till himlen (2 Kung 2:11). 
Men hur var det med Moses? Ja, det var något mystiskt med Mose död. Vi kan läsa att Gud själv begravde honom och att ingen vet var den graven finns (5 Mos 34:6).
Vi kan också i Nya Testamentet få reda på att det var en tvist mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om Mose kropp (Judas brev 1:9). Tydligen vann ärkeängeln den tvisten och Moses kunde komma direkt till Jesus i himlen.

Vers 14-29 Efter förklaringsberget
Då Jesus är på väg ned från förklaringsberget möter han några av sina lärjungar som hade misslyckats med att hjälpa en man att bota hans son.
Det verkar som om Jesus anser att lärjungarna borde ha klarat av den situationen för han säger: "Du släkte som inte vill tro" (vers 19)
Till eftertanke:
Jesus förebrår inte sina lärjungar för att de inte kunde tro, utan för att de inte ville tro. Fundera över vilken betydelse viljan har för vår tro.

Vers 30-37 Vad finns i dina tankar?
Jesus talar än en gång om sin förestående död (vers 31). Medan Jesus talar om vad som kommer att hända med honom, är lärjungarnas tankar fyllda av andra saker. De diskuterar vem av dem som är störst (vers 34)
Till eftertanke:
Vad är det som fyller mina tankar? Är det att jag ska framhävas eller att Guds rike ska växa?

Vers 38-50 Jesus talar om vem som är för honom och om frestelser och förförelser
Jesus talar till sina lärjungar om vem som är för och vem som är mot dem.
Jesus talar om straffet för den som förför en av dessa små.
Jesus talar om salt som förlorat sin sälta.
Till eftertanke:
Salt är en bra sak säger Jesus. Men om det förlorat sin sälta, hur ska det då få sältan igen?
Hur är det med oss idag? Är vi salt utan sälta? Hur får vi sältan tillbaka?

söndag

Ord för dagen den 19 februari - Mark 8

                                          VEM ÄR JESUS FÖR DIG?

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)

Det fanns många olika uppfattningar om vem Jesus var då han levde som människa här på jorden. Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. 
Jesus är en viktig person ockå hos muslimerna, men har där en helt annan identitet än i Bibeln. För många svenskar är Jesus bara det lilla barnet som tas fram varje jul. Till och med inom den kristna kyrkan möter vi idag mycket olika uppfattningar om vem Jesus är.
Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?" Frågan är av avgörande betydelse. Min definition av Jesus avgör om jag kan bli frälst eller inte. För att bli frälst måste jag tro att Jesus uppstod från de döda och bekänna honom som herre i mitt liv (Rom 10:9).

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem är Jesus för mig?
__________________ 
Översikt/kommentar 
Vers 1-9 Änu mer matHär sker det igen. Många människor är samlade till möte. Mötet blir långt och människorna blir hungriga. Då Jesus lägger fram problemet för sina lärjungar, kan de inte se någon lösning och säger "Var skall man få mat här i ödemarken så att de blir mätta?" (vers 4). Lärjungarna hade tydligen glömt bort det stora undret som Jesus gjorde förra mötet då han mättade femtusen med två fiskar och fem bröd (kap. 6). Jesus ber bordsbönen, lärjungarna delar ut mat och då alla ätit sig mätta var det sju korgar över fulla med mat.
Vers 10-21 Fariseerna begär tecken och lärjungarna hade glömt ta med sig bröd.
På väg hem från mötet blev lärjungarna hungriga och upptäcker att de glömt ta med sig bröd på båtresan hem. Det verkar som de glömt att Jesus hade frambringat mat till fem tusen några dagar tidigare, och frambringat mat till fyra tusen samma dag. Skulle inte Jesus kunna skaffa mat åt tolv hungriga lärjungar? Jesus säger till dem "Varför säger ni att ni inte har?" (vers 17).
Till eftertanke:
- Lärjungarna framställs ofta på ett ofördelaktigt sätt. Jesus klandrar dem för att de inte fattar något. Normalt skulle de som har makt över hur evangelierna blev utformade (apostlarna) varit mer angelägna att framställa sig själva på ett mer fördelaktigt sätt. Vad säger det om evangeliernas trovärdighet?
- Kanske säger Jesus samma sak till oss idag: "Varför säger i att ni inte har?"

Vers 22-33 Jesus botar en blind och Petrus bekännelse
Petrus svar på frågan om vem Jesus är var klart och tydligt: "Du är Messias" (vers 28). Detta sa Petrus under gudomlig inspiration. 
Då Jesus sedan talar om sitt kommande lidande och död, säger Petrus ivrigt emot honom. Jesus säger då "Gå bort från mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar" (vers 33).
Till eftertanke:
Petrus talar här både Guds tankar och människotankar. Hur är det med våra tankar och vårt tal?

Vers 34-38 Skäms du för Jesus?
Här talar Jesus om efterföljelse. Villkoret för att följa Jesus är att förneka sig själv och ta sitt kors på sig (vers 34).
Jesus säger också att han kommer att skämmas för den den som skäms för honom (vers 38).
Till eftertanke:
Vad innebär det att förneka sig själv? Vad innebär det att ta sitt kors på sig?

lördag

Ord för dagen den 18 februari - Markus 7

ATT ÄRA GUD I HJÄRTAT

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Det är viktigt att ära Gud med våra läppar. Det ska vi göra. Men om vår lovsång inte kommer från hjärtat är det en falsk tillbedjan.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  
Jag vill ära Gud i mitt hjärta, och utifrån mitt hjärta vill jag ära Gud med vad jag säger och vad jag gör. 

************************
 Översikt/kommentar

Vers 1-23 Kontroverser med fariséer och skriftlärda
Här händer det igen. Fariséerna och de skriftlärda anklagar Jesus för att hans lärjungar inte tvättar händerna före maten enligt de äldstes stadgar.
Jesu svar är att fariséerna upphäver Guds bud och ersätter dem med människostadgar (vers 7-8)
Sedan undervisar Jesus om att det som orenar människor är inte det som kommer utifrån, utan det som kommer inifrån hjärtat. Därifrån kommer de onda tankar som föder synd (vers 21-23).
Till eftertanke:
Håller du med om att all synd börjar i våra tankar? Om det är så, vad kan vi göra för att motverka de tankar som leder till synd?

Vers 24-37 Jesus befriar en som är besatt och botar en dövstum
Till eftertanke:
-> Det verkar som om Jeusus först inte är villig att hjälpa kvinnans dotter. Varför är han det? Vad är det till slut som gör att Jesus agerar?
-> På vilket sätt botar Jesus den dövstumme mannen? Varför gör han så?