måndag

Ord för dagen den 19 februari - Mark 8

                                          VEM ÄR JESUS FÖR DIG?

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)

Det fanns många olika uppfattningar om vem Jesus var då han levde som människa här på jorden. Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. 
Jesus är en viktig person ockå hos muslimerna, men har där en helt annan identitet än i Bibeln. För många svenskar är Jesus bara det lilla barnet som tas fram varje jul. Till och med inom den kristna kyrkan möter vi idag mycket olika uppfattningar om vem Jesus är.
Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?" Frågan är av avgörande betydelse. Min definition av Jesus avgör om jag kan bli frälst eller inte. För att bli frälst måste jag tro att Jesus uppstod från de döda och bekänna honom som herre i mitt liv (Rom 10:9).

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem är Jesus för mig?
__________________ 
Översikt/kommentar 
Vers 1-9 Änu mer matHär sker det igen. Många människor är samlade till möte. Mötet blir långt och människorna blir hungriga. Då Jesus lägger fram problemet för sina lärjungar, kan de inte se någon lösning och säger "Var skall man få mat här i ödemarken så att de blir mätta?" (vers 4). Lärjungarna hade tydligen glömt bort det stora undret som Jesus gjorde förra mötet då han mättade femtusen med två fiskar och fem bröd (kap. 6). Jesus ber bordsbönen, lärjungarna delar ut mat och då alla ätit sig mätta var det sju korgar över fulla med mat.
Vers 10-21 Fariseerna begär tecken och lärjungarna hade glömt ta med sig bröd.
På väg hem från mötet blev lärjungarna hungriga och upptäcker att de glömt ta med sig bröd på båtresan hem. Det verkar som de glömt att Jesus hade frambringat mat till fem tusen några dagar tidigare, och frambringat mat till fyra tusen samma dag. Skulle inte Jesus kunna skaffa mat åt tolv hungriga lärjungar? Jesus säger till dem "Varför säger ni att ni inte har?" (vers 17).
Till eftertanke:
- Lärjungarna framställs ofta på ett ofördelaktigt sätt. Jesus klandrar dem för att de inte fattar något. Normalt skulle de som har makt över hur evangelierna blev utformade (apostlarna) varit mer angelägna att framställa sig själva på ett mer fördelaktigt sätt. Vad säger det om evangeliernas trovärdighet?
- Kanske säger Jesus samma sak till oss idag: "Varför säger i att ni inte har?"

Vers 22-33 Jesus botar en blind och Petrus bekännelse
Petrus svar på frågan om vem Jesus är var klart och tydligt: "Du är Messias" (vers 28). Detta sa Petrus under gudomlig inspiration. 
Då Jesus sedan talar om sitt kommande lidande och död, säger Petrus ivrigt emot honom. Jesus säger då "Gå bort från mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar" (vers 33).
Till eftertanke:
Petrus talar här både Guds tankar och människotankar. Hur är det med våra tankar och vårt tal?

Vers 34-38 Skäms du för Jesus?
Här talar Jesus om efterföljelse. Villkoret för att följa Jesus är att förneka sig själv och ta sitt kors på sig (vers 34).
Jesus säger också att han kommer att skämmas för den den som skäms för honom (vers 38).
Till eftertanke:
Vad innebär det att förneka sig själv? Vad innebär det att ta sitt kors på sig?

söndag

Ord för dagen den 18 februari - Markus 7

ATT ÄRA GUD I HJÄRTAT

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Det är viktigt att ära Gud med våra läppar. Det ska vi göra. Men om vår lovsång inte kommer från hjärtat är det en falsk tillbedjan.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  
Jag vill ära Gud i mitt hjärta, och utifrån mitt hjärta vill jag ära Gud med vad jag säger och vad jag gör. 

************************
 Översikt/kommentar

Vers 1-23 Kontroverser med fariséer och skriftlärda
Här händer det igen. Fariséerna och de skriftlärda anklagar Jesus för att hans lärjungar inte tvättar händerna före maten enligt de äldstes stadgar.
Jesu svar är att fariséerna upphäver Guds bud och ersätter dem med människostadgar (vers 7-8)
Sedan undervisar Jesus om att det som orenar människor är inte det som kommer utifrån, utan det som kommer inifrån hjärtat. Därifrån kommer de onda tankar som föder synd (vers 21-23).
Till eftertanke:
Håller du med om att all synd börjar i våra tankar? Om det är så, vad kan vi göra för att motverka de tankar som leder till synd?

Vers 24-37 Jesus befriar en som är besatt och botar en dövstum
Till eftertanke:
-> Det verkar som om Jeusus först inte är villig att hjälpa kvinnans dotter. Varför är han det? Vad är det till slut som gör att Jesus agerar?
-> På vilket sätt botar Jesus den dövstumme mannen? Varför gör han så?

lördag

Ord för dagen den 17 februari - Mark 6

AVSIDES

Bibelläsning: Markusevangeliet 6
"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)

Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorineterad, utan också vara relationsorineterad. Det handlar om din relation med Honom. Han kallade oss inte bara för att sända ut oss, han kallade oss för att vara tillsammans med honom (Mark 3:14)

Avsides, det är där han vill lyssna på dig: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig." (Matt 6:6)

Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom.
--> Mannakorn att tugga på under dagen: Avsides  med Jesus

************************
Översikt/kommentar

Vers 1-6 "Och han kunde inte..."
Jesus undervisar i sin hemstad och kunde inte göra någon kraftgärning där. Orsaken var människornas otro. Är Gud verkligen begränsad av vår tro?
Ja, Gud har valt att begränsa sig under den nuvarande tidsåldern. Det kommer en tid då Jesus inte begränsas av något. Då ska han komma tillbaka till jorden, döma människorna och skapa en ny himmel och en ny jord. 
Men fram till dess har han låtit sig begränsas av att verka i sin ny kropp på jorden, Kristi kropp församlingen.
Gud gör inget på jorden utom genom sina älskade barn, eller som svar på sina älskade barns böner. Vår tro kan vara med att frigöra det som finns hos Gud. Våra böner kan vara med att frigöra det som finns hos Gud. Våra handlingar kan vara med att frigöra det som finns hos Gud.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan jag begränsa att Guds vilja får ske på jorden?
På vilket sätt kan jag vara med att frigöra Guds vilja på jorden?

Vers 6-13 Jesus sänder ut de tolv
I kapitel 3 kunde vi läsa varför Jesus utvalde apostlar: för att vara tillsammans med dem och för att sända dem ut (Mark 3:14).
Här i kapitel 6 sänder han ut dem och ger dem makt över de orena andarna (vers 7). De gick ut och förkunnade, "drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem" (vers 12-13).

Vers 14-29 Johannes Döparens död
Berättelsen om hur Herodes låter halshugga Johannes Döparen fast han egentligen inte ville göra det.

Vers 30-44 Tolv korgar fulla
Det börjar med att Jesus tar med sig lärjungarna till en öde plats för att vara ensamma och vila lite (vers 31).
Vilan blev kortvarig eftersom folket snart fick reda på var de var. Jesus förbarmade sig över folket och undervisade dem grundligt (vers 34)
Till eftertanke:
- Det där låter spännande. Jag skulle gärna velat ha varit med och lyssna då Jesus undervisade dem grundligt. Vad tror du Jesus talade om? Vad tänker du är det viktigaste budskapet i Jesu undervisning?
- Efter en stund blev lärjungarna hungriga och ber Jesus sända iväg folket så att de kunde köpa sig lite mat. Men Jesus svarade lärjungarna att det var de som skulle ge folket mat (vers 37). Lärjungarna hade bara fem bröd och två fiskar. Jesus sa till dem att ge dem till honom och sedan bad Jesu bordsbönen och gav tillbaka till lärjungarna (det var fortfarande två fiskar och fem bröd).
Så börjar undren i lärjungarnas händer. Maten tar aldrig slut, och då alla femtusen var mätta stod det tolv korgar med mat kvar som ingen orkade äta.
Till eftertanke:
Då vi tycker att vi inte har något att komma med kanske vi också kan höra Jesus säga: "Ge det till mig". Kan du tänka på några situationer då vi får överlämna oss själva och våra bristande resurser i Guds händer för att det överhuvudtaget ska bli något?
Undret sker i lärjungarnas händer då de handlar i lydnad för Gud. Kan du tänka på liknande situationer där vi kan uppleva samma sak?

Vers 45-52 Jesus går på vattnet
På väg hem från den stora matfesten hamnar lärjungarna i en storm. Jesus kommer gående på vattnet och stillar stormen, och säger till dem "Var lugna. Det är jag. Var ine rädda" (vers 50).
Till eftertanke:
Kan du tänka på situationer där Jesus kommer till oss och säger samma sak till oss?

Vers 53-56 "Alla som rörde vid honom blev friska"
Då de kom fram till andra sidan sjön samlades det snart folk från trakten och alla sjuka som rörde vid honom blev friska (vers 56)


fredag

Ord för dagen den 16 februari - Psalm 20 och 21

RES UPP BANERET - Psalm 20

Dagens bibelläsning - Psalm 20

"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trosbaneret och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Orsaken till att vi trosvisst kan lyfta trosbaneret är att vi inte förlitar oss på vår begränsade förmåga, utan vi förlitar oss på Guds obegränsade förmåga: "Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

--> Mannakorn att tugga på under dagen:
Idag vill jag berömma mig av Herren och inte av mig själv


EVIGT LIV - Psalm 21
 
Dagens bibelläsning - Psalm 21

"Han bad dig om liv och du gav honom det, ett långt liv alltid och för evigt." (Ps 21:5 FB)

Här talar psalmisten om evigt liv som en gåva från Gud. Och visst är det fantastiskt att få leva ett liv som aldrig tar slut.

Men det handlar inte bara om längden på livet, utan framför allt handlar det om livskavlitet. För vem vill leva ett långt liv om det bara är eländigt?

Psalmisten beskriver livet i termer av livskvalitet. Tänk vilka löften att leva av:
" Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud." (vers 3-4)

Tänk att få leva där Gud möter oss med rika välsignelser! Där han, bildligt talat, sätter en krona av rent guld på vårt huvud.

Men den allra största välsignelsen kanske ändå är då vi själva får bli till välsignelse. Då vi får ge välsignelsen vidare och välsigna andra:
"Du låter honom bli till välsignelse..." (vers 7)

-->  Mannakorn at tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att bli till välsignelse för någon idag.

Till eftertanke:
Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Här och många andra platser i Bibeln finns det ett förhållande mellan det vi kan ta emot från Gud och vad vi längtar, törstar och trånar efter. Jesus frågar ibland "Vad vill du att jag ska göra för dig", även om behovet är uppenbart. Vad skulle du svara idag om Jesus ställde den frågan till dig?

torsdag

Ord för dagen den 15 februari - Psalm 19

 KUNSKAP OM GUD

Dagens bibelläsning - Psalm 19
"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2 FB)
Psalm 19 talar om kunskap om Gud på tre nivåer.

1/ Vi kan uppleva Gud i naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

3/ Personlig relation till Gud (vers 13-15). Även om vi vet allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation med honom

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig

*************************

Översikt/kommentar

Psalm 19 talar om vad Guds ord kan göra med oss:
- Det ger själen nytt liv (vers 8)
- Det gör enkla människor visa (vers 8)
- Det ger glädje åt hjärtat (vers 9)
- Det upplyser ögonen (vers 9)
- Det varnar för att gå fel (vers 12)
- Det för med sig stor lön att följa Guds ord (vers 12)
Till eftertanke:
Hur är dina erfarenheter av att läsa Guds ord? Vad gör Guds ord med dig?

Den personliga relationen med Gud
Vi felar många gånger och ofta märker vi det inte själva. Vi får också be att Gud ska förlåta våra hemliga brister (vers 13).
Psalmisten ber inte bara om förlåtelse, han ber också att hans liv ska behaga Gud. Inte bara vad han gör eller säger, utan till och med vad han tänker.
Till eftertanke:
Gud bryr sig till och med om vad jag tänker. Upplever jag det som ett hot eller en välsignelse?

onsdag

Ord för dagen den 14 februari . Markus 5

"VAR INTE RÄDD. TRO ENDAST!"

Bibelläsning: Markusevangeliet 5
"Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast." (Mark 5:36 FB)

Markusevangeliets femte kapitel berättar om tre "omöjliga" situationer som blir totalt förvandlade då Jesus griper in: Jesus botar en man som var besatt, Jesus uppväcker Jairus dotter och händelsen då en sjuk kvinna rör vid Jes mantel oc blir frisk.

Vi möter kanske också situationer i vårt liv som kan upplevas som omöjliga. Då vill Jesus föra oss in i trons vila med orden: "Var inte rädd. Tro endast"

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!
********************* 
Översikt/kommentar

Vers 5-20 Jesus botar en besatt
Den besatte mannen skadade sig själv och andra. Ingen kunde binda honom. Han var besatt av många andar. Jesus tilltalar de onda andarna och frågar efter deras namn, och får till svar att de hette Legion, som betecknade en häravdelning på 6.000 man.
De onda andarna ber Jesus att de ska få fara in i en svinhjord och Jesus gjorde dem till viljes. 
Till eftertanke:
Varför gick Jesus med på de onda andarnas förslag att bli sända in i svinhjorden? Vad hade alternativen varit?

Vers 21-43 Jesus uppväcker Jairus dotter och botar en sjuk kvinna 
Två berättelser vävs in i varandra. Jesus är på väg för att bota Jairus dotter, då en kvinna rör vid hans mantel. Då kvinnan blivit botad fortsätter berättelsen om Jairus dotter.
Kvinnan var övertygad om att hon skulle bli frisk om hon bara rörde vid Jesus (vers 28). Då kvinnan blivit botad säger Jesus till henne: "Var inte rädd. Din tro har frälst dig."
Till eftertanke:Varför säger Jesus att det är kvinnans tro som frälst henne? Var det inte Jesus som gjorde det?

Då Jesus sedan fortsätter för att bota Jairus dotter har hon redan hunnit dö. Budbärarna säger att det inte är någon idé att fortsätta till synagogföreståndarens hus eftersom hon nu var död. Men Jesus fortsätter ändå och människorna hånskrattar åt Jesus då han säger att flickan bara sover. Men flickan var död och Jesus väckte upp henne från döden.
Till eftertanke:
Detta avsnitt uppvisar stora kontraster mellan tro och otro. Är det vanligt att människor, istället för att tro på Jesus, förklarar det är omöjligt?
Då Jesus skulle väcka upp flickan från döden drev han ut alla ur rummet utom lärjungarna och barnets föräldrar. Varför gjorde han det?

tisdag

Ord för dagen den 13 februari - Markus 4

SÅNINGSMANNEN SÅR ORDET

Bibelläsning: Markusevangeliet 4
"Såningsmannen sår ordet" (Mark 4:14 FB)
"Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna." (Mark 4:33 FB)

I liknelsen om såningsmannen berättar Jesus om människors olika mottaglighet för Guds ord. 
- Några är som en vägkant där fåglarna kommer och äter såkornet innan det har fått slå rot. 
- Andra människor är som en stenig mark där det inte finns så mycket jord. Sådden växer upp fort men torkar lika fort bort, eftersom det inte kunnat utveckla ett bra rotsystem.
- Några är som en åker med tistlar. De tar emot ordet, men världsliga bekymmer och begär efter rikedom kväver ordet så att det inte bär frukt.
- Några är som den goda jorden. De tar emot ordet och bär frukt.

- Vi får ständigt möjligher att i samtal och vittnesbörd "så ordet" i människor vi möter. Det som var speciellt med Jesus var att han gjorde det på ett sätt så att de ville lyssna.

--> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att berätta om Jesus på ett sätt så att någon vill lyssna.
*********************** 
Översikt/kommentar

Vers 1-25 Liknelsen om såningsmannen
Då Jesus förklarar liknelsen säger han att såkornet som såningsmannen sår ut är ordet (vers 14).
Jesus talar om fyra olika mottaglighet för Guds ord.
Till eftertanke:
Kan du ge exempel på människor du mött som representerar de fyra olika jordmånerna? 
Var finns du själv? 
Kan det vara så att de olika jordmånerna inte behöver vara olika människor, utan samma människor i olika situationer under livet?
Kan vi göra något för att förbereda jorden för att ta emot ordet?

Vers 26-29 Liknelsen om den växande säden.
En man sår. Sedan låter han åkern vara. Den växer och bär frukt utan att han behöver göra något. Då grödan är mogen tar han skäran och går ut och skördar. Mannen måste gå ut på åkern två gånger. För att så och för att skörda.
Till eftertanke:
Ibland kan vi kanske vara så upptagna med att så ut och så ut, så att vi glömmer att vi måste komma tillbaka och hämta in skörden av det vi sått ut. Vad inebär det att skörda? Hur gör man det?

Vers 30-34 Liknelsen om senapskornet.
Himmelriket är som det minsta av alla frön på jorden. Men då det sås kan det växa upp till ett stort träd. Jesus predikade för dem så att de ville lyssna.
Till eftertanke:
Hur kan vi berätta om Guds rike så att människor vill lyssna?

Vers 35-41 Jesus stillar stormen
Jesus somnar i båten då den stora stormen kommer. Lärjungarna blir rädda och Jesus förebrår dem för att de har så liten tro.
Till eftertanke:
Vad vill den berättelsen säga oss om vår fruktan och tro?