tisdag

Ord för dagen den 21 november - 1 Joh 3

VÄRLDENS HAT

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 3
"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom."
(1 Joh 3:1 FB)


Att bli Guds barn innebär, enligt detta kapitel, att "vi har gått över från döden till livet" (1 Joh 3:14 FB). 
De som ännu inte har gått över till livet förstår oss inte "Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom" (1 Joh 3:1 FB). 
Det kan till och med vara så att världen hatar oss, därför att det levande automatiskt blir en anklagelse mot det som är dött, och det som är ljus blir automatiskt en anklagelse mot det som trivs bäst i mörkret. "Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er" (1 Joh 3:13 FB)
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag har fått gå från döden till livet.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Guds barn - Vers 1-3
nk att vi får vara Guds barn, utbrister Johannes (vers 1).

"Sådan fader, sådan son", är ett vanligt uttryck, eller, "han/hon är sin far/mor upp i dagen". Vi är barn till våra föräldrar och vi bär med oss något av det som finns i våra föräldrar.

På samma sätt är det då vi blir Guds barn. Vi får växa in i vår nya identitet och bli mer och mer lika Honom, och då vi en dag ska se Honom som Han är kommer vi att bli ännu mer lika Honom (vers 2).

Då vi lever i det hoppet är det naturligt att vi renar oss (vers 3).   

Till eftertanke:
På vilka sätt kan vi påverka processen att bli mer lika Honom? Vårt förhållande till synd - Vers 4-10
Här ser det ut som om de olika bibelverserna pekar åt olika håll. I det första kapitlet skiver Johannes att vi bedrar oss själva om vi säger att vi inte har någon synd (1:8), och att vi gör Honom till lögnare om vi säger att vi inte har syndat (1:10).

I kapitel 3 läser vi att den som är född av Gud inte gör synd (vers 9), och att den som gör synd är av djävulen (vers 8). 

Hur är det, syndar vi eller syndar vi inte?


Då vi blir födda på nytt får vi en ny natur. Den nya naturen kan inte synda. Det är emot naturen, det är onaturligt för den nya mäniskan att synda. Men vår gamla människa, det som Bibeln kallar "köttet", finns kvar. Trots att det är emot vår nya natur att synda, kan den gamla människan överrumpla oss och få oss att synda.

Paulus talar också om den kampen. Paulus gör det han inte vill, och det han vill gör han inte (Rom 7:15), och Paulus utbrister förtvilat: "Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?" (Rom 7:24).  Och svaret kommer: Det är bara Jesus som kan det, det som var omöjligt - det gjorde Gud (Rom 8:3).

Så slutsatsen blir: Det som är fött av Gud kan inte synda, men det som är fött av naturen har en benägenhet att synda.

Med det finns ett sätt att inte synda: Att förbli i Honom (vers 6).   

Till eftertanke:
- Hur kan vi undgå att synda?
- Vad betyder det att förbli i honom?

Älska varandra - Vers 11-24
En historieskrivare från den första tiden skriver om de kristna: "Se hur de älskar varandra!"

Johannes uppmanar oss enträget att vi ska älska varandra. Inte med bara med ord utan i handling och i sanning (vers 18).
Till eftertanke:
- Hur upplever du att vi har det med kärleken till varandra inom församlingen/kåren/kristenheten? 

- Vad kan du/ni göra för att förstärka den inbördes kärleken? 

 

måndag

Ord för dagen den 20 november - 1 Joh 2

HÅLL FAST VID HANS ORD  

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 2 
"Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål" (1 Joh 2:5)

Då Jesus talar om vem av oss som verkligen är hans lärjunge, gör han det med utgångspunkt i vårt förhållande till Guds ord: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)

Vår kärlek till Herren visar sig i om vi håller fast vid hans ord. "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21) och "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina bud" (Joh 14:24).

Vi kan inte älska Jesus och samtidigt ignorera det han säger.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns kraft i Guds ord - om vi bara tror det


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Guds ord - Vers 1-6
Vår förhållande till Guds ord speglar vårt förhållande till Gud själv.
- Då vi håller fast vid hans ord är det ett tecken på att vi känner honom  (vers 3)
- Om vi säger vi känner honom, men inte håller fast vid hans ord, är vi lögnare  (vers 4)
- Om vi håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål (vers 5)
Till eftertanke:
Johannes skriver också i sitt evangelium att vårt förhållande till Jesus avgörs om vi förblir i hans ord (Joh 8:31) och om vi håller hans bud (vers 14:24). Tänk efter vilket förhållande du har till Guds ord.
Kärlek till varandra - Vers 7-14
Kärleken gör att mörkret viker och vi får leva i ljuset. Om vi inte älskar vår broder lever vi i mörker, vi famlar och vet inte vart vi går (vers 11).
Men då vi förlåter, då vi slutar hata, öppnar sig ljuset över vårt liv. 
Till eftertanke:
På vilket sätt kan hat förstöra vårt eget liv? 
Älska inte världen - Vers 15-17
Vi måste välja: antingen älskar vi värlen eller Gud (vers 15).
Till eftertanke:
- Försök definiera vad som menas med "världen" i detta sammanhang.
- Vad är det som är kännetecknande för "världen" enligt vers 16?
Antikrist - Vers 18-29
Här talas det både om Antikrist och om många antikrister (vers 18). Deras framträdande är ett tecken på att den sista tiden är här. 
Den sista tiden är inte bara de sista åren innan Jesus kommer tillbaka. Det är en tidsperiod som börjar på pingstdagen (Apg 2:17) och varar fram till Jesu återkomst.
Antikrister beskrivs här som människor som en gång var med i församlingen och sedan har övergett sanningen och förkunnar andra läror (vers 19-22).
Hur ska vi kunna leva obesmittade av de falska lärorna? Genom att förbli i honom (vers 28) och genom att leva i den smörjelse som vi fått del av genom den Helige Ande (vers 20 och 27).
Till eftertanke:
Var detta med främmande läror ett symptom på den tidiga kristendomen, eller möter vi detta också i våra dagar? På vilket sätt?

söndag

Ord för dagen den 19 november - 1 Joh 1

ATT VANDRA I LJUSET - 1 Joh 1

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 1
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7 FB)

Att vandra i ljuset, att inte ha några delar av livet som inte tål ljuset, innebär öppenhet och gemenskap med andra människor.

Att inte försöka dölja sina synder, utan att öppet bekänna dem inför Herren, leder också till att vi får leva i ett ständig mottagande av förlåtelse (1 Joh 1:9)
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att vandra i ljuset


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ett ögonvittne träder fram - Vers 1-4
Johannes börjar sitt första brev med att presentera sig som ett förstahandsvittne. Han har personligen sett och hört det han förkunnar:
- vi har hört (vers 1)
- vi har sett (vers 1)
- vi har rört vid det med våra händer (vers 1)
- vi har sett det (vers 2)

- det har uppenbarats för oss (vers 2)
- det vi har sett och hört (vers 3)
Johannes skriver också varför han skriver detta brev:
- för att ni ska ha gemenskap med oss och med Jesus (vers 3)
- för att vår glädje ska vara fullkomlig (vers 4)
Till eftertanke:
- Varför tror du att det är så viktigt för Johannes att gång på gång poängtera att han personligen har sett och hört det han vittnar om?


Synd och förlåtelse - Vers 5-10
Johannes poängterar att vi alla syndar:
- om vi förnekar att vi har synd bedrar vi oss själva (vers 8)
- om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare (vers 10)
Men då det är sagt kommer evangeliet, de goda nyheterna: JAG KAN BLI FRI FRÅN SYND!
- Om vi lever i ljuset renar Jesu blod oss från all synd (vers 7)
- Om vi bekänner våra synder förlåter han oss och renar oss från all orättfärdighet (vers 9)

Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att leva i ljuset?
- Både vers 7 och 9 talar om att bli renad från all synd. Vad innebär det?
- I vers 9 gör Jesus två saker om vi gör en. Vad är det vi måste göra? Vad innebär det att förlåtas och vad innebär att bli renad? Är det samma sak eller är det två olika saker?

lördag

Ord för dagen den 18 november - 2 Pet 3

VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP - 2 Pet 3

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3
"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kristi återkomst - Vers 1-10
I de sista dagarna kommer människor att håna oss för att vi tror att Jesus ska komma tillbaka snart. De kommer att säga att det har de kristna sagt i alla år, och ingenting har hänt.

Till eftertanke:
Är budskapet om Jesu återkomst ett aktuellt tema bland kristna idag? Eller har vi också sällat oss till kören som hånar det budskapet? 

Petrus talar även om varför Jesu har dröjt så länge med att komma tillbaka. Han vill inte att "någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig" (vers 9).

Då Herrens återkomst beskrivs som "en tjuv om natten" talas det förmodligen om uppryckelsen (1 Tess 4:16-18) som kommer att föregå Jesu synliga återkomst till jorden. En "tjuv om natten" talar om någon som kommer oväntat och osynlig, tar med sig något, och försvinner lika osynlig. Det enda man märker på jorden är att något fattas. Det talar även Jesus om i sitt tal om den sista tiden:
- två ska ligga i samma säng, den ena ska tas med och den andre lämnas kvar (Luk 17:34)

- två kvinnor ska mala tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar (Luk 17:35)
- två män ska vara ute på åkern, den ena tas med och den andre lämnas kvar (Matt 24:40)
Till eftertanke:
- Hur tänker du att det ska gå till då Jesus kommer tillbaka?
- Men det viktigaste är kanske inte att vi vet hur det kommer att bli, utan att vi är beredda. Läs liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. På vilket sätt kan vi ha "olja i våra lampor".


Medan ni väntar - Vers 11-18
Budskapet om Jesu återkomst bör få konsekvenser för hur vi lever våra liv:
- tänk på budskapet som blivit förkunnat av profeterna, Jesus och apostlarna (vers 2)
- medan vi väntar måste vi leva heligt och gudfruktigt... (vers 11)

- ... så vi påskyndar Guds dag (vers 12)
- eftersom vi väntar ska vi göra allt för att leva i frid, rena och oförvitliga (vers 14)
- vi ska växa till i nåd och kunskap (vers 18)
Till eftertanke:
- Det står att vi ska påskynda Guds dag (vers 12). På vilket sätt kan vi påskynda Guds dag?


fredag

Ord för dagen den 17 november - 2 Pet 2


KÄLLOR UTAN VATTEN - 2 Pet 2

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2
"Dessa människor är som källor utan vatten..."
(2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, låt det vara så i mitt liv!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Tiden före Jesu återkomst
Kapitlet beskriver hur det kommer att bli i den sista tiden. Det kommande kapitlet har fått rubriken "Kristi återkomst". Här i kapitel två använder Petrus samma bilder som Jesus gör i sitt tal om de sista dagarna:
- Som det var på Noas tid... (vers 5; Luk 17:26)
- Som det var på Lots tid... (vers 6; Luk 17:28)
Budskapet är att det kommer att bli såsom det var på Noas och Lots tid vid människosonens återkomst. Först tar Gud bort de sina - sedan kommer vedermödan.

Vad är det som kännetecknar tiden före Jesu återkomst?
- falska profeter (vers 1)
- falska lärare (vers 1)
- falska argument (vers 3)
Människor följer sin köttsliga natur och är fräcka och självsäkra (vers 10)
Till eftertanke:
- Vilka slags falska läror möter vi idag?
- Vad innebär det att följa sin köttsliga natur?


Källor utan vatten - Vers 17
Det talas också om människor som är som "källor utan vatten". Det vill säga att de ser ut att vara något som de inte är.
Då Paulus skriver om människorna i de sista dagarna skriver han samma sak, men med andra ord. Han skriver att de ska "ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft" (2 Tim 3:5). De vill gärna vara kristna till utseendet, men fortsätta att lita på sin egen kraft och sina egna resurser.
De kan komma att tala väl, men det blir bara ord utan konsekvenser för livet. De kommer att tala "stora och tomma ord" (vers 18).
Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningarna på människor i de sista dagarna passa in på de kristna idag?

torsdag

Ord för dagen den 16 november - Psalm 136 och 137

HERRENS NÅD VARA I EVIGHET - Psalm 136

Bibelläsning: Psalm 136  
"Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet" (Ps 136:3 FB)

Det är inte svårt att se vad som är budskapet i den 136:e psalmen. Det finns 26 verser i palmen och 26 gånger står uttrycket: "..ty hans nåd varar i evighet".


Psalmförfattaren ser sig om i naturen och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.


Psalmförfattaren går igenom historiska händelser och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.I denna psalm upprepas orden 26 gånger "hans nåd varar i evighet". En gång i varja vers. De gäller också idag.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Och vi kan bara fortsätta att falla in i tacksägelsen och själva konstatera att Guds nåd fortfarande gäller: "Av nåd är ni frälsta" (Ef 2:5) 


HARPOR I PILTRÄDEN - Psalm 137

Bibelläsning: Psalm 137

"I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor" (Ps 137: 2 FB)

Psalm 137 är en klagosång från tiden i den babyloniska fångenskapen. Den berättar om hur de sitter och gråter vid floderna i Babel (vers 1), då de tänkte på det förstörda Jerusalem (vers 7).

Att "hänga upp sin harpa" kan också tjäna som en bild på att ge upp sin kallelse. Att ge upp. Lärjungarna var beredda att ge upp efter korsfästelsen och återvända till sitt gamla liv, "Jag ger mig ut och fiskar..." (Joh 21:3 FB).

Det finns många i dagens kristensverige som har hängt upp sina harpor. Som har slutat att leva i sin kallelse. Människor med olika gåvor som kanske, som i Psalm 137, ser sig besviket tillbaka på en tid som aldrig kommer tillbaka.

Men nu det är dags att ta ned harpan från pilträden. Det är dags att börja spela igen. Det finns många sånger som fortfarande är osjungna. Det finns fortfarande många böner som behöver bes. Det finns fortfarande många människor som behöver höra evangeliet om Jesus.

onsdag

Ord för dagen den 15 november - Psalm 135

HERREN SKAFFAR  RÄTT ÅT SITT FOLK  - Ps 135

Bibelläsning: Psalm 135 "Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB)
"Herren blir aldrig någon något skyldig"är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.

Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren tar hand om de sina"