tisdag

Ord för dagen den 17 januari - Matteus 13

MEN EN DEL FÖLL I GOD JORD

Bibelläsning: Matteusevangeliet 13
"Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." (Matt 13:8 FB)

Liknelsen handlar om att så ut Guds ord. Människorna liknas vid åkrar med olika beredskap att ta emot budskapet.

Så är det också med vårt vittnesbörd om Jesus. Människor har olika beredskap att ta emot budskapet om Jesus. Några är inte speciellt mottagliga.

Några kristna har kanske slutat berätta eftersom de upplevt att människor inte velat höra. Men kom ihåg: "en del föll i god jord." Det kan gå flera år och så kommer någon och säger: "Kommer du ihåg vad du sa till mig för tio år sedan. De orden förvandlade mitt liv". Ibland kanske vi aldrig ens får veta vilken effekt våra ord har haft.

-Låt aldrig ditt vittnesbörd tystna
-Be Gud om de rätta tillfällena

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Hör, du som har öron" (vers 9).
Kapitlet talar mycket om vår mottaglighet eller icke mottaglighet för vad Gud säger. Ett liknande uttryck finner vi sju gånger i budskapen till församlingarna i Uppenbarelseboken 2-3: "Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"

********************************
Översikt/kommentar

Kapitlet kallas ofta för "Liknelsetalet" för att det i stort sett handlar om Jesu liknelser. I kapitlet finner vi följande liknelser:
- Liknelsen om sådden
- Liknelsen om ogräset
- Liknelsen om senapskornet
- Liknelsen om surdegen
- Liknelsen om skatten
- Liknelsen om den dyrbara pärlan
- Liknelsen om nätet i sjön

Varför berättar Jesus liknelser?
- Jesus svarar själv på den frågan som ställs av lärjungarna (vers 11-13)

Den dubbla utgången
Centralt i Jesu undervisning är att våra liv på jorden kommer att påverka vår evighet. Det handlar om evigt liv eller förtappelse. Tydligast framgår det då Jesus förklarar varför han måste ge sitt liv (Joh 3:16). Det handlar om att gå under eller få evigt liv.
I Liknelsetalet (kap 13) kommer Jesus tillbaka till detta tema tre gånger: (Matt 13:30+42+49)

Underverk och vår tro

Då Jesus kommer till sin hemstad gjorde han inga underverk (vers 58). Orsaken till det säger Jesus är att folket inte ville tro. I parallelstället i Lukas står det till och med att Jesus inte kunde göra några underverk på grund av folkets bristande tro (Luk 5:6).
På samma sätt som flera gånger tidgare i Matteusevangeliet ser vi ett förhållande mellan vår tro och Guds kraft utgjuten.

- Genom att berätta liknelser uppfylls ytterligare profetior i Jesu liv (vers 14-15 och vers 34-35)
- Liknelser är ett pedagogiskt förnämligt sätt att förkunna. En liknelse är dels lätt att komma ihåg, dels förmedlar den budskapet på ett spännande sätt som får den som lyssnar att tänka vidare.

måndag

Ord för dagen den 16 januari - Matteus 12

GUDS RIKE ÄR HÄR

Bibelläsning: Matteusevangeliet 12
"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28 FB)

Folket på Jesu tid väntade på att Guds rike skulle komma. Också människor idag väntar på Guds rike, himmelriket. Och med all rätt. I det kommande himmelriket sker Guds vilja helt och fullt. Inga tårar, inga sjukdomar, inget lidande.

Men Gud vill att vi ska smaka den kommande tidsålderns krafter redan här och nu (Hebr 6:4). Varje gång en människa får uppleva helande eller befrielse är det bara en försmak av vad en gång ska komma.

Vår uppgift som kristna är att låta gudsriket få bryta igenom här i vår värld. Så att Guds rike får komma och Guds vilja får ske här på jorden såsom i himmelen (Matt 6:10).

Varje gång det sker får vi säga som Jesus: "...då har Guds rike kommit till er".

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig idag att låta ditt rike bryta igenom i mitt liv.
___________________

Översikt/kommentar


Vers 1-14 Sabbatsdagen
Jesus har två kontroverser med de lagkunniga om sabbatsbudet. Den ena handlar om att lärjungarna rycker av ax och äter och det andra om att Jesus botar en man på sabbaten.
De laglärda var fast i sin bokstavliga lydnad för sabbatsbudet. Jesus menar att sabbatsbudet inte får begränsa oss från att göra det som är gott.
Resultatet av kontroverserna om sabbatsbudet blev att fariséerna började överlägga om hur de skulle kunna röja Jesus ur vägen (vers 14)

Vers 15-21 Jesus botar sjuka och uppfyller ytterligare profetior från det Gamla Testamentet

Vers 22-30 Guds rike är här
Hittills hade Johannes Döparen, Jesus och lärjungarna undervisat att Guds rike är nära. Det var inte speciellt kontroversiellt, det var något alla väntade på och hoppades skull komma snart.
Men här säger Jesus att Guds rike är här. Då började alltfler att se på Jesus som en villolärare eftersom de inte kunde hålla med om att Guds rike redan hade kommit. De var ju fortfarande ockuperade och förtryckta, och det fanns fortfarande orättfärdighet och synd.
Detta bidrog säkert ännu mer till tankarna att röja Jesus ur vägen.

Vers 31-37 På frukten känner man trädet
Ett äppelträd kan inte bära fram apelsiner. En god människa tar fram det som är gott ur sitt förråd och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt förråd. (vers 33-35)

Vers 38-42 Tecken och under
De skriftlärda ville se Jesus göra ett under, men Jesus gjorde dem inte till viljes. Tecken och under var inte till för att imponera, de svarar alltid till ett behov. De skulle vara till nytta och inte leva sitt eget liv.
Det är på samma sätt som då vi, på samma sätt som lärjungarna, får fortsätta Jesu övernaturliga verksamhet genom de nådegåvor han ger oss. Andens gåvor får vi förmedla för att de ska bli "till nytta". (1 Kor 12:7)

Vers 43-45 Den orena andens återkomst

Vers 46-50 Jesu familj
Här definierar Jesus vem som hör till hans familj: "Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor" (vers 50)

___________________________

söndag

Ord för dagen den 15 januari - Matteus 11

GÅ OCH BERÄTTA

Bibelläsning: Matteusevangeliet 11
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Matt 11:4-5 FB)

Johannes döparen, som satt i fängelse, sände sina lärjungar för att fråga om Jesus var den som skulle komma. Jesus svarade lärjungarna: "Gå och berätta"

Också idag är det många människor som inte vet vem Jesus är. Vi som har lärt känna Jesus har alla ett ansvar att "gå och berätta" vem Jesus är och vad han gör.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, ge mig idag tillfälle att berätta för någon om vem du är och vad du gör.


**************************
 Översikt/Kommentar:

Är du den som skall komma? Vers 3
Då Johannes Döparen sitter i fängelse sänder han sina lärjungar till Jesus med frågan om Jesus verkligen var den de väntade på. Hur kommer det sig att Johannes plötsligt hade börjat tvivla på det? I början deklarerade han ju frimodigt att Jesus var Guds lamm som tar bort världens synd och att Jesus kom för att döpa med den Helige Ande och eld.
   Då Jesus träder fram uppfyller han väldigt tydligt många profetior från det Gamla Testamentet, vilket evangelisten Matteus ofta påpekar. Men många av profetiorna förblir ouppfyllda i Jesu verksamhet.
   I Gamla Testamentet finns det många profetior om att Jesus skulle komma till jorden, men de flesta av dem handlar inte om Jesu första tillkommelse, utan om Jesu återkomst till jorden. De profetiorna väntar vi fortfarnade på att de ska uppfyllas. Det var säkerligen detta som gjorde att Johannes ställde sig frågan om Jesus verkligen var den de väntat på.

"Berätta för Johannes" Vers 4
Jesu svar till Johannes var tydligt. Det kan inte vara någon tvekan om vem Jesus är. Då Guds rike kommer skall det både kunna höras och ses.
Höras: Ett glädjebud till fattiga. Vers 5
Synas: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör och döda står upp. Vers 5
   I bönen "Fader Vår" ber Jesus oss att be att Hans rike ska komma. Då människor både hör och ser Guds rike då är det mitt ibland oss.

Bered väg för Jesus. Vers 10
Jesus talar inte bara om vem han själv är, han talar också om vem Johannes Döparen är och vilket uppdrag han har. Johannes är den profeten som Gamla Testamentet talar om som skulle vara en budbärare som bereder vägen för Jesus.
   Vi behöver också idag människor som bereder vägen för Jesus in i människor hjärtan. Människor som gör det lätt att tro. Människor som undanröjer hindren för att människor ska tro. Människor som går och berättar om Guds rike i både ord och tecken.

Kom till mig. Vers 28
Jesus talar om den inre vilan, själens vila, som vi kan få ta emot då vi kommer till Jesus. Det handlar här inte om att vila från arbetet, det handlar om att vila i arbetet, i vardagen. Man kan ligga och vila hela dagar utan att få vila för den inre människan. Den inre fridan kan vi bara få hos Jesus.
__________________________
Phil Laytons studiefrågor

 Jesus talar om Johannes Döparen och nödvändigheten av ånger
 
1. Tror du att verserna 20-24 indikerar att vissa icke-troende kommer att finna Guds dom mer uthärdlig än andra?
2. Det sägs ibland att Nya Testamentets Gud är kärleksfull och fredlig, medan Gamla Testamentets Gud är vredens och bestraffningens Gud. Håller du med? Eller kan dessa två olika sidor rymmas hos Gud?
3. Finns det en tydlig skillnad mellan vad Jesus säger i verserna 20-24, jämfört med vad han säger i verserna 25-30, eller hänger dessa två ihop?

lördag

Ord för dagen den 14 januari - Matteus 10

ORD OCH GÄRNINGAR

Bibelläsning: Matteusevangeliet 10
"Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:5-8 FB)

Då Jesus sände ut sina tolv lärjungar befallde Han dem att presentera himmelriket både i ord och gärningar. Både predika och hela.

I Nya Testamentet presenteras nästan alltid Guds rike i ord som ackompagneras av Gudsrikets gärningar. Förkunnelsen av Guds rike går hand i hand med övernaturliga gärningar. Både i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Både i Jesu liv och i den första församlingens.

Alltför ofta har församlingen förkunnat Guds rike enbart i ord.
-Herre hjälp mig att förvänta att se dina övernaturliga gärningar i mitt liv.

---> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lyssna och agera
"... och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut" (vers 27)
"...det ni skall säga skall lägga i er mun" (vers 20)
Herren talar också till sina lärjungar idag.
****************************
Översikt/kommentar:

Vers 1-15 De tolv sänds ut

Lärjungarna fick makt att driva ut orena andra och att bota sjukdomar.
Lärjungarnas uppdrag var att presentera Guds rike genom ord och gärningar:
Genom ord: Förkunna himmelriket (vers 7)
Genom gärningar: "Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner" (vers 8)
Lärjungarna fick ta emot dessa gåvor som egentligen inte var till dem själva utan skulle ges vidare till andra: "Ge som gåva vad ni har fått som gåva" (vers 8)

Vers 16-25 Förföljelse
Jesus förutsäger att de som föjer honom kommer att möta motstånd och bli förföljda. De kommer att bli förrådda, misshandlade, ställas inför räta och bli hatade.
Men lärjungen kan inte förvänta att bli bättre behandlad än sin mästare (vers 24)

Vers 26-31 Var inte rädda
Men mitt i all förföljelse är lärjungen inte utlämnad till sig själv. Jesus är med och han kommer att viska i våra öron vad vi ska säga. Tre gånger i detta lilla avsnitt upprpas orden "Var inte rädda" (v.26,28,31)

Vers 32-42 Lärjungaskapets villkor
Om vi bekänner oss till Herren, kommer han att bekänna sig till oss.
Vår största prioritet är kärleken till Jesus. Den är inte värd att tillhöra Jesus som älskar far och mor eller son och dotter, mer än Jesus.
"Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig" (vers 38)
___________________________
Phil Laytons studiefrågor

I detta kapitel nämns de tolv lärjungarna och de blev senare utsända att evangelisera.
1. Vilka var de tolv lärjungarna...kan du deras namn?... visste du att evangelisterna Lukas och Markus inte fanns bland de tolv?
2. v 14 Om vi ska följa denna modell, betyder det att det finns tillfällen då vi ska vända oss till andra med evangeliet?
3. v 15. Bland dem som inte tar emot budskapet, kommer det att bli lättare för en del människor än för andra på domens dag?
4. v 32-33. Är detta en utmaning eller en tröst för dagens kristna?

fredag

Ord för dagen den 13 januari - Matteus 9

TRONS KRAFT

Bibelläsning: Matteusevangeliet 9
"Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." (Matt 9:22 FB)
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." (Matt 9:29 FB)

Också i detta kapitel (jämför kommentar till kapitel 8) talar Jesus om trons betydelse. Vår tro frigör kraften i Guds löften. Vi kanske skulle ha sagt att det var Jesus som frälste kvinnan, men Jesus säger till kvinnan att det var hennes tro som frälste henne.

Jesus dog på korset för att alla mäniskor skulle bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. Bara de som tror på hans löfte och tar emot honom i sina liv blir frälsta. Det är Gud som ger löftet, men det förverkligas bara då det finns någon som tar emot löftet. Vår tro gör Guds  löfte verkligt i vårt liv.

Vår tro kan i många tillfällen utgöra skillnaden på om Guds kraft blir utlöst i en situatioen eller inte: "Som ni tror skall det ske med er".

-->  Mannakorn att tugga på under dagen:
"Min tro påverkar hur min dag, och mitt liv, kommer att bli"

*******************************
Översikt/kommentar

Betydelsen av vår egen tro
Också i detta kapitel talar Jesus om betydelsen av vår tro för att Guds under ska ske.
1. "När Jesus såg deras tro" (vers 2). Jesus såg något hos männen som kom med den lame mannen som fick honom att agera.
2. Jesus säger "Din tro har hjälpt dig" till kvinnan han möter. (vers 22)
3. "Tror ni att jag kan hjälpa er?" frågar Jesus två blinda män.(vers 28). Då männen svarar ja på frågan säger Jesus "Ni tror, och det skall ske." (vers 29).

Nytt vin i nya säckar (vers 17)
Vin förvarades i skinnsäckar, men man använde sig inte av engångsförpackningar på den tiden. Då vinet tagit slut buntade man ihop de tomma vinsäckerna och förvarade dem till nästa års vinskörd.
Då man tog fram de ioppackade vinsäckarna var de alldeles stela, och om man försökte fylla dem med nytt vin skulle de bara spricka sönder.
Jag har hört någon berätta att uttrycket "nya säcker" också kan betyda "förnyade vinsäckar". Då man tog fram de gamla säckarna för årets skörd måste de först förberedas, förnyas. Man la dem i ett vattenbad och smorde sedan in dem med olja. Då det var gjort kunde de gamla säckarna formas och ta emot det nya vinet utan att spricka.
Det är på samma sätt med oss som med vinsäckarna. Vi kan lätt fastna i en "form" i vår tradition eller vårt sätt att vara församling. Då vi fastnat i en form kan vi inte ta emot Guds förnyelse. Men då vi fastnat i en form är hoppet inte ut. Gud kan förnya oss om vi vill vara formbara i hans hand.

En stor skörd (vers 37-38)
Med skörden menas människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Ibland kanske vi inte ser möjlighterna till skörd. Vi kanske är som lärjungarna som inte såg att fälten hade vitnat till skörd omkring dem. Jesus fick säga till dem "Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd" (Joh 4:35)
_______________________________
Phil Laytons studiefrågor
 

Mer helande. Vi läser också om de som ifrågasatte Jesus.

1. Varför anklagas Jesus för att häda? Vers 3
2. Vers 9. Tror du att denna man har skrivit detta Evangelium?
3. Jesus fortsätter med att uppväcka en död flicka, och att hela den blinde och stumme – kan du föreställa dig vilket intryck detta måste ha gjort på dem som hörde om det?
Tror du att dessa händelser gjorde det lättare för människorna att tro då lärjungarna senare berättade att Jesus själv hade uppstått från de döda?
Var allt detta som hände en förberedelse för att människor att ta emot budskapet om frälsning och uppståndelse?

torsdag

Ord för dagen den 12 januari - Psalm 5 och 6


NÅD SOM EN SKÖLD

Kommentar till den dagliga Bibelläsning -Psalm 5
"Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld." (Ps 5:13 FB)

Psalm 5 är en morgonbön under förföljelse. Psalmisten ber och vi får också be orden:
"Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar!
Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag.
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt."
(vers 2-4)

Psalmen avslutas med att konstatera att Gud omger den rättfärdige med nåd som med en sköld.

Den sköld som beskyddar oss är Guds nåd. Det är inte vår egen rättfärdighet eller förträfflighet som beskyddar oss. Det är precis tvärtom! Då vi litar på våra egna gärningar är vi helt oskyddade. Men den som söker sig till Herren blir omsluten av Hans rättfärdighet och nåden bildar en sköld runt denne.

Romarbrevet skriver om denna nya rättfärdighet:
"...en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." (Rom 3: 22-24 FB)

Då du känner dig misslyckad och fördömd får du se dig själv friköpt och iklädd denna rättfärdighet. Låt nådens sköld skydda dig.


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd som en sköld
______________________________

"HERREN HAR HÖRT"
Bibelläsning - Psalm 6
"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan och sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön kommer igenom på andra sidan. Bönen slutar med förvissningen att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade kanske inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Det är bönens funktion. Att inte bara umgås med våra problem i bönens form utan att lyfta upp problemen inför Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

" Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)


-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hör min bön
_______________________________

onsdag

Ord för dagen den 11 januari - Psalm 4

FÖRTRÖSTAN TROTS OMSTÄNDIGHETERNA

Bibelläsning -Psalm 4
"När jag är trängd ger du mig utrymme" (Ps 4:2 FB)
"Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom." (Ps 4:4 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständighterna inte är de bästa.

-Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme.(v.2)
-I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (v.4)
-Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (v.6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)


-- >  Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på Herren" (vers 6)

***************************
 Kommentar

Det pågår en kamp om psalmistens tankar.
-Å ena sidan upplever han sig skymfad av människor runt omkring som ljuger om honom. Hur ska man kuna försvara sig mot lögner?
-Å andra sidan finns en förtröstan på att Gud hör hans böner och öppnar en väg för honom

Då psalmisten tänker på dem som vill skada honom och göra honom illa uppmanar han sig själv att inte synda, att inte ge tillbaka. Han säger till sig själv "Var stilla" (vers 5). Istället för att bli upprörd vill han göra det som är rätt: "Förtrösta på Herren"(vers 6)

Vad ska vi fokusera på? Kampen om våra tankar pågår ständigt. Det vi fokuserar på blir det liv vi lever i våra tankar, och det vi tänker blir så småningom det vi är.
___________________________