torsdag

Ord för dagen den 8 december - Upp 6

SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULL

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
(Upp 6:9 FB)

I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.

Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.

I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?                               ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

I kapitel 6 bryts sex av de sju sigillen som fick Johannes att gråta i kapitel 5. Den ende som var värdig att öppna sigillen var lammet som ble slaktat. Här börjar beskrivningen av den stora vedermöda som Jesus talar om i Matteus 24.

Översikt:
Det första sigillet (vers 1-2):
En vit häst och den som satt på hästen fick en segerkrans. Kan vara en bild på den kristna församlingen under vedermödan.

Det andra sigillet (vers 3-4):
En eldröd häst och den som satt på hästen fick makt att ta bort freden från jorden ocjh många människor blir dödade:

Det tredje sigillet (vers 5-6):
En svart häst och den som satt på den hade en våg i handen.

Det fjärde sigillet (vers 7-8):
En gulblek häst och den som satt på den hette Döden och fick makt över en fjärdedel av jorden. Han gavs makt att döda med vapen, svält och pest.

Det femte sigillet (9-11):
Bakom det femte sigillet fick Johannes under altaret se själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. De ropade och frågade hur länge Gud tänkte dröja med att hålla dom. Åt var och en av dem gavs en vit klädnad.

Det sjätte sigillet (vers 12-17):
Bakom det sjätte sigillet fick Johannes se kommande naturkatastrofer: en väldig jordbävning, solförmörkelse och månen som blir till blod.

Kommentar:
Här börjar beskrivningen av den stora nöden som Jesus talar om då han talar om den sista tiden. Liknande händelser har inträffat många gånger tidigare i historien men om den här perioden säger Jesus "Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas." (Matt 24:21).

Händelserna under vedermödan skiljer sig från tidigare naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Tidigare har dessa katastrofer huvudsakligen varit lokala och bara drabbat avfränsade områden.

Vad vi ser i Uppenbarelseboken är att katastroferna inte längre är lokala utan globala. De drabbar hela, eller i varje fall stora delar av världen. I kapitel 6 talas det om att det drabbar en fjärdedel av jorden och liknande uttryck kommer vi att möta i den fortsatta läsningen av Uppenbarelseboken.

Vi kan redan nu se tecken på sådana globala katastrofer: stora stormar och vädersystem, global uppvärmning, global spridning av sjukdomar (delvis beroende på att vi reser i mycket högre utsträckning än tidigare). Ett eventuellt kommande världskrig kommer också, med tanke på de vapensystem som finns idag, inte bara drabba geografiskt utan kommer att påverka hela jordens befolkning.

Till eftertanke:

Detta, och de kommande kapitlen i Uppenbarelseboken, handlar om varningar, Guds vrede och den kommade domen.
- Vilket svar får martyrerna då de ropar till Gud och frågar hur länge det ska dröja innan Gud ska utkräva hämnd? Vad innebär det svaret?
- Uttrycket "församlingen" eller "församlingarna" nämns mer än 20 gånger i de tre första kapitlen. Varför tror du att "församlingen" inte nämns i de följande kapitlen (6-19 som handlar om Guds vredesskålar)? Vad kan det ha för betydelse att uttrycket församlingen/församlingarna försvinner från Uppenbarelseboken samtidigt med att Johannes kallas upp till himlen? (Kap 4:1)

onsdag

Ord för dagen den 7 december - Psalm 144

"SALIGT ÄR DET FOLK SOM HAR HERREN TILL SIN GUD"

Bibelläsning: Psalm 144
"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15 FB)

Då jag läste psalm 144 var det just dessa ord som slog emot mig: "Saligt är det folk som har Herren till sin Gud."

Jag hade just läst två artiklar som sa just detta. Att tro på Gud innebär högre livskalitet.

Den ena artikeln hette Religiösa är gladare och lever längre. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv och bygger på en stor internationell undersökning.

Den andra artikeln är skriven av en stressforskare, heter Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv och handlar egentligen om  vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln säger att det framförallt är tre ingredienser på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Vara aktiv. Tillverka något.
2/ Sömn
3/ Ha kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

tisdag

Ord för dagen den 6 december - Psalm 143

SOM ETT TÖRSTIGT LAND

Bbelläsning: Psalm143
"Jag sträcker ut mina händer till dig: Som ett törstigt land längtar min själ efter dig" (Ps 143:6 FB)

Den här psalmen är skriven i desperation i en mycket svår situation. Rubriken på psalmen är "Bön om räddning från undergång". I den desperata situationen kommer törsten efter Gud.

Törst efter Gud. Varför upplever vi så lite av törst efter Gud i dag? Varför är vi så nöjda med det vi har? Vi skulle verkligen behöva mer av desperation efter Gud. Måste vi verkligen komma nära undergången för att vi ska söka Herren av hela vårt hjärta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, skapa i mig den törst som drar mig närmare dig även om jag just nu inte befinner mig nära undergången.

måndag

Ord för dagen den 5 december - Upp 5

GÖR DIN RÖST HÖRD


Bibelläsning
:Upp 5
"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från en himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Innehåll:Bokrullen med de sju inseglen - Vers 1-5
Lammet inför tronen - Vers 6-8
Den nya sången - Vers 9-14
Kommentar:
Jesus som lejonet och lammet
Johannes ser i en syn en bokrulle med sex sigill. Det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen och Johannes börjar gråta och får då uppmaningen att sluta gråta för det finns en som är värdig.

Då träder Jesus fram och han uppenbarar sig på två olika sätt
1. Lejonet av Juda
2. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat.

Resten av kapitlet är en lovsång till honom som är värdig.

I synen i himlen från ett tidlöst panoramaperspektiv framställs Jesus både som ett lejon och som ett slaktat lamm. Då Jesus kom första gången var han som ett lamm som blev slaktat för vår skull. Vid Jesu andra tillkommelse kommer han inte att komma som ett försvarslöst lamm. Då kommer han som ett starkt lejon och allt motstånd får vika sig för honom- Då ska han komma för att upprätta sitt fridsrike på jorden

Tolkning av Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Apokalyptiska böcker är en speciell litteraturform i Bibeln, och förutom Uppenbarelseboken är också stora delar av Daniels bok skriven i denna litteraturform.

Denna litteraturform är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Den ska läsas på samma sätt som man läser poesi. I de poetiska böckerna i Bibeln förstår vi helt naturligt att det inte går att tolka det som skrivs bokstavligt. Då det till exempel står i Höga Visan att "Dina tänder är som en flock tackor...Som Davids torn är din hals" (HV4:2-4), förstår vi att det inte är bokstavligt sant, utan mer en beskrivning av något som är vackert.

Så måste vi också förstå Uppenbarelseboken. Den beskriver med olika mer eller mindre fantastiska skepnader kampen mellan det onda och det goda, där det goda till slut segrar.

Men även om man inte kan tolka varje del bokstavligt ger den ändå en inblick i framtidens händelser. Ordet Apokalyps betyder helt enkel "uppenbarelse" och bokens avsikt är just att uppenbara framtida händelser.


Till eftertanke:
- Vilka är det som sjunger lovsången framför tronen? 
- Hur beskrivs de troende i vers 10? Vad innebär det?

söndag

Ord för dagen den 4 december - Upp 4

HAN SOM INTE ÄNDRAS

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4
"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." (Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt, ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt. 
- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

==>
Mannakorn att tugga på under dagen: Han som inte ändras, han densamme är idag.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den himmelska synen - Vers 1-11

Kommentar:
Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.
Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.
Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).


I kapitel fyra får vi en inblick ifrån livet i himlen. Det ser ut att handla om en ständigt pågående lovprisning till Gud. Dag och natt säger de: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer" (vers 8)


Till eftertanke:
- Det är inte ofta vi får en så levande inblick i himlen. Vad upplever du under läsningen av kapitlet? Vördnad? Förvåning? Önskan att tillbe Gud? Förvirrad? Rädd? Känsla av ödmjukhet?

lördag

Ord för dagen den 3 december - Upp 3

EN ÖPPEN DÖRR
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Indelning
v.1-6 Brevet till församlingen i Sardes
v.7-13 Brevet till församlingen i Filadelfia
v.14-22 Brevet till församlingen i Laodikea

Kommentar:
I det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns de tre avslutande breven till församlingarna.

Församlingen i Sardes får följande omdöme och råd:
Negativt: Församlingen har fått namn om sig att vara en levande församling, men i själva verket är den död. Församlingen håller inte måttet.
Positivt: Det finns några få i församlingen som inte fläckat sina kläder.
Råd: Vakna upp och stärk det som finns kvar.

Till församlingen i Filadelfia får Johannes detta budskap:
Negativt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något negativt
Positivt: Ringa kraft. Bevarat mitt ord. Inte förnekat Jesu namn.
Råd: Håll fast det du har, så ingen tar ifrån dig segerkransen

Slutligen möts församlingen i Laodikea med dessa ord:
Negativt: Varken varm eller kall. Församlingen säger den är rik och förstår inte att den är fattig, blind och naken. Jesus står utanför församlingen och knackar på dörren.
Positivt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något positivt.
Råd: Visa iver och vänd om. Jesus knackar på dörren.

Till eftertanke:
- Se också i dessa budskap hur de passar in på församlingar du känner till, eller ännu viktigare, om de skulle kunnat vara skrivna till dig?

I dessa tre brev bryts det vanliga mönstret med något som är positivt och något som inte är bra.
En av församlingarna får bara positiva omdömen och en av församlingarna får bara negativa omdömen. Vi har idag många församlingar som tagit namnet Filadelfia, medan ingen församlng vill identifiera sig med Laodikea.

Breven till församlingarna kan tolkas på olika sätt.
1/ Man kan tolka dem som att det i alla tider finns församlingar som passar in på beskrivningen.
2/ Ett annat vanligt sätt att se på breven är att de representerar olika tidsperioder från den första tiden fram till Jesu återkomst. Brevet till Laodikea skulle då vara till församlingen vid tiden före Jesu återkomst.

3/ Ett tredje sätt att se på breven är att tolka dem på ett personligt plan, fast de egentligen inte är skrivna till en person, utan till en församling. Vi hör till exempel ofta utläggningar om hur Jesus knackar på din dörr och vill komma in.


Till eftertanke:
- Vilken tolkningsmetod tror du är det riktiga? Den första, den andra eller den tredje?
- Kan alla tre vara riktiga?
- Om budskapet till Laodikea skulle beskriva den sista tiden före Jesu återkomst, hur tycker du den beskrivningen passar på församlingen idag?De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken är de som kanske är lättast att förstå. Från och med kapitel fyra får vi en mer apolyptisk berättelse. Apokapyptisk litteratur var inte ovanlig vid tiden då Uppenbarelseboken skrevs. Apokalyptisk litteratur är ofta en skildring om kampen mellan det goda och det onda, beskrivet i dramatiska bilder och symboler som inte kan tolkas bokstavligt. Det finns i Bibeln även andra böcker med apokalyptiska inslag, till exempel den senare delen av Daniels bok.

Nu är du välkommen att läsa den dramatiska kampen  mellan Gud och ondskan från och med kapitel fyra. Det kan upplevas skrämmande läsning, men var vid gott mod: Gud kommer att segra till slut!

fredag

Ord før dagen den 2 december - Upp 2

DET DOLDA MANNAT

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.
v.1-7 Brevet till Efesos
v.8-11 Brevet till Smyrna
v.12-17 Brevet till Pergamon
v.18-29 Brevet till Tyatira

Kommentar
De flesta av de sju breven till församlingarna följer den här mallen:
- Något positivt om församlingen
- Något som inte är bra i församlingen
- Råd till församlingen
Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen".
   Vem är det som kan höra vad Anden säger? Här handlar det inte om våra yttre öron utan om de "öron" vi har i vår ande. Jesus säger att alla som är Hans kan känna igen Hans stämma (Joh 10:27)

Till eftertanke:
1/ Gå igenom vart och ett av de fyra breven i detta kapitel och skriv ned för varje församling:
- Vad som är positivt
- Vad som är negativt
- Vilket råd församlingen får

2/ Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du känna då igen något i beskrivningarna?
- i en församling du tillhör eller känner till?
- i ditt eget liv?