söndag

Ord för dagen den 23 juli - Första Korintierbrevet 13

AVUND

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 13"Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda." (1 Kor 13:4-5 FB)

Kärleken avundas inte. Vilken befriande tanke! Det kommer alltid att finnas de som är duktigare, vackarare, rikare, mer framgångsrika än jag.

Men min kallelse och uppgift i livet är inte att försöka bli en dålig kopia av någon annan. Min uppgift är att använda det jag är och vad jag har fått på ett sätt som ärar Gud.

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Tack Gud att du har skapat mig till att vara mig själv. Hjälp mig idag att använda det jag fått och det jag är för att ditt rike ska få tillväxa på jorden.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Balans - Vers 1-3
Det finns två kapitel i Bibeln som har som huvudtema Andens övernaturliga gåvor. Där handlar det om att förlösa den kraft och de resurser som den helige Ande har i mig. Men mellan dessa två kapitel om Andens gåvor kommer ett kapitel om Andens frukt (Du kan läsa om de nio beståndsdelarna i Andens frukt i Galaterbrevet 5:22-23).

Det är som om Bibeln vill balansera vårt längtan att förlösa Guds kraft med det som är viktigast Kärlek. Jesus demonstrerade gudsrikets kraft då han gjorde under och tecken. Men det hade inte varit till någon hjälp för oss om han inte hade gjort sin största gärning i kärlek: "Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh 3:16).

Vissa tider och i vissa sammanhang har man betonat kraften och Andens gåvor. Andra tider och i andra sammanhang har man betonat Andens frukt. Jesus hade båda och han vill att vi ska manifestera båda. Han ber oss inte att välja. Vi ska ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:5), och vi ska göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
Till eftertanke:
Hur är det i ditt liv och i ditt sammanhang? Lever ni i en rätt balans mellan mellan kraften och sinnelaget?

Summan av undervisningen i de tre första verserna är: Allt bli fel om det inte bygger på kärlek!!

Hurdan är kärleken? - Vers 4-7
Sedan följer en beskrivning av hurdan kärleken är. Kärlek är inte bara en känsla.
Kärleken är
- tålig och mild
- avundas inte
- skryter inte
- är inte uppblåst
- uppför sig inte illa
- söker inte sitt
- brusar inte upp
- tillräknar inte det onda
- gläder sig inte över orättfärdigheten
- har sin glädje i sanningen
- fördrar allting
- tror allting
- hoppas allting
- uthärdar allting
Till eftertanke:
Läs långsamt igenom listan över vad kärleken är. På vilka områden har du störst behov av att förändras?

På väg mot det fullkomliga - Vers 8-13
Vår kunskap och vårt bruk av Andens gåvor, som till exempel profetera, är inte fullkomligt. Vi ska frimodigt förvänta att Anden ger sig till känna genom oss, men samtidigt vara medvetna om att Gud använder ofullkomliga redskap. Men en dag ska vi möta Herren ansikte till ansikte och då inträder fullkomligheten. Till dess får vi vara en bristfällig spegelbild av den Herre vi älskar och tjänar.
"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." (1 Joh 3:2)

lördag

Ord för dagen den 22 juli - Första Korintierbrevet 12

VAR MAN PÅ SIN PLATS

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 12 
"Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar" (1 Kor 12:26-27 FB)

Att vara kristen innebär att vara i ett sammanhang. Isolerade kristna är en främmande tanke i Bibeln. Alla bilder på de kristna visar hur vi är förenade med varandra. Grenar på samma träd, stenar i samma hus eller delar i samma kropp.

Dagens kapitel talar om att vi är olika kroppsdelar. Vi är viktiga, även om vi inte är som alla andra.

Det är en befriande tanke. Vi behöver inte vara avundsjuka på varandra eller försöka likna varandra. Det finns bara ett enda exemplar av mig och ingen kan vara det bättre än jag själv.

Vi tillhör samma kropp, men vi är alla olika. Vi har olika gåvor och uppgifter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud visa mig vem du vill att jag ska vara och hur jag ska utvecklas och fräls mig från jämförelse.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Andens gåvor
Rubriken till detta kapitel i Bibel 2000 är "Andens gåvor". Det gör klart att detta inte handlar om mina gåvor, utan om Andens gåvor. I vers 11 kan vi också läsa att att det är Anden som delar ut sina gåvor.

Det finns många som tänker sig att vi har fått någon eller några av dessa gåvor, men det handlar inte om våra gåvor, utan om Andens. Och den helige Ande bor i varje kristen. Vet ni inte det, frågar Paulus ett par gånger i detta brev. Anden bor hos varje kristen hela tiden, men en nådegåva, är att den inneboende Anden uppenbarar sig genom den troende (vers 7). I Bibel 2000 står det i den versen att Anden framträder. Anden finns där hela tiden, men en nådegåva är att Anden träder fram och uppenbarar sig.

Paulus skiljer här mellan nådegåvor (vers 4) och tjänstegåvor (vers 5). I tjänstegåvorna som du kan läsa mer om i Efesierbrevet 4:11 använder Gud det vi har och det vi kan. I Andens gåvor träder den helige Ande fram och gör genom oss det som vi inte kan. Tjänstegåvor är något vi är. Någon är lärare, någon är herde, någon är apostel. Det är man hela tiden, till och med då man sover. Nådegåvor däremot är att den helige Ande i en speciell situation gör något som vi inte kan göra av oss själva.
I tjänstegåvorna använder Gud våra naturliga gåvor och vår personlighet. Då det gäller nådegåvorna har det ingenting med vår kunskap eller personlighet att göra, det handlar mer om den helige Andes förmåga och att låta honom framträda i oss.

Gåvorna är inte mina, de är den helige Andes gåvor. Men om den helige Ande får mig, kan han träda fram i mitt liv och förmedla en nådegåva till någon som behöver det. Det handlar alltid om att det finns ett behov. Gåvorna är givna för att de ska vara till nytta (vers 7). Gåvorna är normalt inte till den som bär fram dem, utan till någon annan som får ta emot dem.

Om du vill läsa mer om Andens gåvor kan du läsa min bok: "GÅVOBOKEN - du är rikare än du tror". Mer information om boken finns på ww.rupeba.se under "fliken Affären".

Här kommer en kort översikt över de nio nådegåvor som nämns i detta kapitel:
-Gåvan att förmedla visdomens ord. Att i en speciell situation få en ingivelse att säga ord av visdom som den helige Ande ger oss. Det har ingenting med vår naturliga visdom att göra.
-Gåvan att förmedla kunskapens ord. Att i en speciell situation ha kunskap om något som man egentligen inte kan veta något om. Det kan också vara att vi plötsligt ser något i Guds Ord som vi förstår på ett nytt sätt, även om vi läst det många gånger förut.
-Trons nådegåva. Att i en speciell situation veta att något kommer att hända. Det är inte samma sak som vår naturliga tro som normalt ska växa ju mer vi lever med Herren. Trons nådegåva är att i ett speciellt ögonblick bli av med alla tvivel då det gäller en speciell sak. Se till exempel Petrus och Johannes på väg till bönemötet. Petrus säger till den lame mannen "Stig upp och gå" (Apg 3:6). Han bara visste att det skulle ske.
-Gåvan att bota sjuka. Jag tror at nästan alla kristna har bett för någon som varit sjuk och som sedan blivit frisk. Ibland kanske vi har glömt att vi bett för den personen, men Gud har inte glömt. Gud kan använda vem han vill. Han bor med densamme helige Ande i alla kristna och han vill framträda i alla kristna.
-Gåvan att utföra kraftgärningar. Här finns många möjligheter. Jesus utförde naturunder och väckte upp döda. Han kan också utföra kraftgärningar genom helt vanliga enkla lärjungar.
-Gåvan att profetera. Det finns också en tjänstegåva att vara profet, men detta är en gåva som vem som helst som är kristen får förmedla. "Ni kan alla profetera" kan vi läsa i 1 Kor 14:31. Det är inte bara för några få. Jesus säger i Johannes 10 att hans får kan höra hans röst. Om alla kristna kan höra vad Gud säger, så kan alla profetera. Profetera är att tala om vad man hör Gud säga.
-Gåvan att tala olika slags tungomål. Den gåvan, och den nästa, kommer vi tillbaka till i kapitel 14, som huvudsakligen handlar om de talade nådegåvorna.
-Gåvan att uttyda tungomål.
Till eftertanke:
Vad har du för erfarenhet av att möta dessa nådegåvor? Hur skulle du vilja definiera skillnaden mellan nådegåvor och tjänstegåvor?

En kropp med många delar
Här följer en fantastisk undervisning över hur vi hänger samman och hur vi är beroende av varandra. Vi behöver inte bli avundssjuka på varandra, vi får glädjas åt varandra framgång. Tänk vad mycket bättre vi skulle må om vi inte avvundades andra som blir använda av Gud på ett annat sätt än jag själv:
Till eftertanke:
Sammanfatta undervisningen om att vara en lem på Kristi kropp utifrån vers 14-27
fredag

Ord för dagen den 21 juli - Första Korintierbrevet 11

OLIKA PARTIER

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 11 
"Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." (1 Kor 11:18-19 FB)

Normalt ser vi nog på partibildningar inom församlingen som något negativt. Men här framhåller Paulus partier som något nödvändigt för att pröva vad som håller.

Det kanske är så att det är nödvändigt med avvikande tankar för att kunna ta in något nytt. Vi kan bli berikade av varandras olika syn. Om alla tänkte likadant blir det ingen växt.

Om vi i församlingen har både karismatiska och kontemplativa kristna, kanske den viktigaste frågan inte är vem som har rätt, utan vad vi kan lära av andra.

Vi kanske kan bli mer berikade av att försöka förstå hur andra tänker än att bara koncentrera oss på att vinna debatten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att inte se på alla som tänker annorlunda som mina motståndare. Hjälp mig också att förstå var gränsen går för det som jag absolut inte bör acceptera.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Långt eller kort hår, huvudbonad eller inte
Kapitlet inleds med rättningslinjer för kvinnors och mäns hårlängd och om att ha huvudbonad eller inte. Det talas också om vad kvinnan ska tänka på då hon ber eller profeterar, medan man i andra bibeltexter kan läsa att kvinna ska tiga i församlingen.
Varför ser vi på en del rättningslinjer i Bibeln som normerande för oss idag, medan vi inte alls försöker följa andra rättningslinjer? Varför ser vi på en del uppmaningar som kulturella företeelser som inte behöver åtlydas idag, medan vi ser på andra som viktiga att följa även i våra dagar?
Här följer ett utdrag ur en bok om att tolka Bibeln som jag har skrivit:

"Tolkningsprinciper – kulturellt
Bibelns budskap talar rakt in i många tidsåldrar och kulturer. Samma ord uppfattas ofta olika då det tas emot i olika kulturer. En del saker är allmängiltiga och en del saker är specifika för en speciell kultur. För att kunna avföra vad som är kulturellt färgat kan det vara bra att använda en del tolkningsprinciper eller tolkningsnycklar.

a) Skilja mellan principen och exemplet
I Rom 16:16 talas det om att hälsa varandra med en helig kyss.
Principen kan man tänka sig är att visa sin kärlek till varandra på ett synligt sätt. Exemplet på det var den heliga kyssen. I dag kan vi kanske uttrycka  den principen med andra exempel.

1 Kor 11 talar om kravet att kvinnan ska bära slöja
Här kan man kanske tänka sig att principen är att inte uppträda på ett sätt som tar bort uppmärksamheten från Gud då man samlas för att tillbe genom att bryta kulturella konventioner.
Motiveringen för att kvinnan ska bära slöja är :
-vad som passar sig v.13
-vad som är naturligt v.14
-den ordning eller bruk som förekommer i församlingen v.16
Vad som passar sig, vad som är naturligt, vad som är brukligt kan skilja sig från kultur till kultur, från församling till församling.

Om man i dag skulle lyda uppmaningen bokstavligt i en svensk frikyrkoförsamling skulle man förmodligen bryta starkt mot principen även om man följde exemplet.

Det fanns en tid då det väckte uppmärksamhet om en kvinnlig soldat i Frälsningsarmén uppträdde på plattformen utan bonnett på huvudet. En del mötesdeltagare skulle säkert störas i sin tillbedjan och bli irriterade på att soldaten inte följde det som var passande i församlingen.

 I dag skulle det väcka större uppmärksamhet om en kvinna uppträdde med bonnett. I stället för att vara koncentrerad på tillbedjan kanske någon funderar på vad hon vill säga med denna demonstration.

b) Entydigt eller flertydigt budskap
Man måste också skilja mellan det som NT bär fram ett entydigt vittnesbörd om och de ting som NT uttalar sig om på olika sätt.

Då Bibeln bär fram ett entydigt vittnesbörd i en viss fråga så finns det grund att tro att det budskapet är allmängiltigt för alla tider och kulturer.

Exempel på entydiga vittnesbörd
-kärleken till Gud och medmänniskor
-personlig etik
-fylleri, sex mm

Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder"
(Citat från TOLKNINGSBOKEN sid 32-35. Du kan läsa mer om Tolkningsboken på www.rupeba.se under fliken "Affären")
Till eftertanke:
Håller du med om ovanstående sätt att avgöra vad som är kulturellt specifikt eller allmängiltigt? Har du själv andra kriterier för att avgöra vad vi ska följa och vad vi inte behöver följa?

Rätt nattvardsfirande
Det följande avsnittet i kapitlet har fått rubriken "Rätt natvvardsfirande" i Folkbibeln. Den form för måltid som beskrivs här ligger väldigt långt ifrån vad vi brukar benämna nattvard i våra dagar. En normal nattvard i Sverige idag är inte en måltid utan mer en högtidlig ceremoni där vi inte äter mat för att bli mätta, utan genomför en ceremoni för att minnas Jesu lidande och död.
I den besrkivning vi får i detta kapitel är nattvarden närmast att likna vid ett knytkalas där var och en tar med sig sitt bidrag till den gemensamma nattvarden. Det Paulus kritiserar här var att man var och en äter upp sin egen mat och dricker sin egen dryck, så att några blir mätta och andra går från måltiden hungriga.
Till eftertanke:
Hur kommer det sig att nattvarden har utvecklats från att ha varit en riktig måltid till att bli en symbolisk måltid? Borde varje måltid vi äter tillsammans i församlingen eller i familjen vara en "nattvard"?

torsdag

Ord för dagen den 20 juli - Psalm 86 och 87

VISA MIG DIN VÄG - Psalm 86

Dagens bibelläsning: Psalm 86
"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider. Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Pslamen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar så att vi kan vandra i dem (Ef 2:10).

Det är viktigt att be den bönen inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Visa mig, Herre, din väg


KÄLLOR - Psalm 87

Dagens bibelläsning: Psalm 87
"Under sång och dans skall man säga:´Alla mina källor har jag i dig´."
(Ps 87:7 FB)

Vilka källor har du? Varifrån kommer dina impulser? Vad är det som inspirerar dig? Vad möter andra människor då de möter dig?

Hämtar du din näring från bitterhetens källor? Eller misunnsamhetens källor? Eller misstänksamhetens källor?

Vad är det som driver dig? Längtan efter framgång? Längtan att bli beundrad? Längtan att bli bekräftad?

Psalmisten uttrycker sin längtan att alla källor ska få komma från Herren. Att människor vi möter ska få uppleva en gudsnärhet då de möter oss, eftersom våra källor kommer från Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, låt mitt liv bli en lovsång till dig.

onsdag

Ord för dagen den 19 juli - Psalm 85

GÖR OSS LEVANDE

Dagens bibelläsning: Psalm 85
"Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig?" (Ps 85:7 FB)

Detta är en bön om att få bli levande igen. Det betyder att man en gång var levande och att man nu inte längre upplever sig levande.

Varför blir det så ofta så? Vi ser tillbaka till en tid då vi verkligen var levande och Jesus stod i centrum för allt vi gjorde och tänkte. Med tiden kanske mycket av det kristna livet har stelnat i en form. Vi gör alla de kristna "sakerna". Vi ber, läser Bibeln, går på gudstjänst och ger tionde. Men det som förr var en lust har blivit ett ork.

Finns det en väg tillbaka? Ja, och den börjar med att vi inser vår tomhet. Vår törst och längtan efter Gud och kanske ber bönen "Vill du inte göra oss levande igen?".

Då vi ställt den frågan till Herren får vi lyssna på vad Herren vill säga oss. "Jag vill höra vad Gud, Herren, talar." (vers 9)

-Herren talar frid till sitt folk (vers 9)
-Hans frälsning är nära dem som fruktar honom (vers10)
-Herren skall ge oss det som är gott (vers 13)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör mig levande igen!

tisdag

Ord för dagen den 18 juli - Första Korintierbrevet 10

DÅ VI MÖTER PRÖVNINGAR

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 10"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor 10:13 Bibel 2000)

Vi möter prövningar här i livet. Ibland kan vi tycka att de kommer orättvist. Livet drabbar oss på så olika sätt.

Men i allt detta får vi hålla fast att Gud är trofast: Han kommer att visa oss en utväg.

Ibland får vi bara tålmodigt vänta. Utvägen kanske inte kommer precis då vi tycker den borde komma. Utvägen kanske inte heller är den utväg vi räknat med.

Men håll ut. Gud är trofast. Han kommer att visa utvägen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Gamla Testamentets funktion
Gamla Testamentets uppgift är inte i första hand att lära oss mer om judarnas historia. Vi har fått det Gamla Testamentet för att lära oss mer om Gud, och om oss själva. Vi möter där goda exempel som vi ska följa och mindre goda exempel som vi inte ska följa.

Det som hände med människor i GT tjänar som exempel och vill varna oss som lever nu (vers 11).  Vi varnas för att bli avgudadyrkare (vers 7)
Vi varnas för att begå otukt (vers 8)
Vi varnas för att fresta Kristus (vers 9)
Vi varnas för att knota (vers 10)
Till eftertanke:
Vad menas med att fresta Kristus? Ge exempel.
På vilka sätt frestas vi att bli avgudadyrkare? Ge exempel.

Vem följer du?
Paulus fortsätter även i detta kapitel sin undervisning om att äta, eller inte äta, kött från avgudatemplen.
Paulus råd är: Ät det som serveras. Men om någon påpekar att det det är kött från avgudaoffer ska du avstå. Inte för ditt eget samvetes skull, men för den som påpekade att det är kött från avgudaoffer (vers 27-28). Den ledande principen är "Väck inte anstöt" (vers 32).
Till eftertanke:
Finns det områden idag där vår frihet kan väcka anstöt? Ge exempel. Hur ska vi agera i dessa fall?

Igen påpekar Paulus att vi ska följa hans exempel. Han anger även en orsak varför vi ska följa hans exempel: Han följer Kristi exempel.
Till eftertanke:
Våra två minsta barnbarn har var sin storasyster. Allt det storasyster gör eller säger upprepas i de minsta barnbarnen. Då du ser dem kan du på en gång se vem de har som storasyster.
Vem följer du? Hur kommer den att bli som följer dig?

måndag

Ord för dagen den 17 juli - Första Korintierbrevet 9

ATT SPRINGA I RÄTT RIKTNING

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 9"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften." (1 Kor 9:24-26 FB)

Det räcker inte med att springa fortast för att vinna. Man måste även springa åt rätt håll. Man måste ha målet i sikte.

Vi måste gång på gång bli stilla inför Herren och ta ut kompassriktningen. Vad är målet med det jag gör? Kommer jag närmare målet om jag agerar som jag gör?

Det gäller både för livet och för de enskilda dagarna.

Det kan vara viktigt att inför Herren ställa frågorna: Vad är målet för mitt liv? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vem vill jag vara?

Då vi har besvarat de frågorna kan det vara lättare att ta de små besluten i vardagslivet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är målet för mitt liv?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rättighet och frihet
Den första delen av kapitlet argumenterar Paulus för apostlarnas rätt att leva av förkunnelsen: "När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar av ert jordiska goda?" (vers 12).  Den som plöjer och tröskar får sin del (vers 10) och de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet (vers 13).

Paulus skriver till och med att Herren har befallt  "att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet" (vers 14).

Men Paulus vill för egen del inte utnyttja en sådan förmån (vers 15). Hellre vill han dö än att få betalt för att predika. Paulus predikar inte evangeliet frivilligt. Han gör det för att han är tvungen. Han är kallad "Ve mig om jag inte predikar evangelium" (vers 16). Han har alltså rätt att ta betalt för att predika, men han avstår från den rättigheten frivilligt för att kunna vara fri och oberoende i sin tjänst (vers 19).
Till eftertanke:
Vilka för- och/eller nackdelar finns det i att leva av att predika evangelium?
- Ska den som predikar bra få mer betalt än den som inte predikar lika bra?
- Finns det en risk att man predikar det folk vill höra istället för att predika det Herren säger om vi får vår betalning av dem som lyssnar?
- Kan du förstå den frihet och oberoende som Paulus talar om?

Med målet i sikte
I den senare delen av kapitlet hämtar Paulus bilder från idrottsvärlden. Idrottsmannen underkastar sig hård träning. han vet vad han vill uppnå och försakar mycket för att uppnå det.
För några år sedan läste jag om en fotbollsspelare som förberedde sig för VM i Kina. Hon gick upp varje morgon och tränade på Göteborgs gator. Det kunde vara mörkt och regna och hagla och det var inte många andra ute på Göteborgs gator som kunde beundra hennes hängivenhet. Hon kunde möta ett tidningsbud eller en tom spårvagn, men annars var det bara hon. Hon hade säkert gärna vilja sova en stund till, men tanken på Kina drev henne ut att träna. Rubriken på artikeln var "Många har sett resultatet, men få har sett vad som ligger bakom".
Till eftertanke:
Ser du målet för ditt liv? Hur tränar du för att uppnå det? "Öva dig i stället i gudsfruktan" kan vi läsa i första Timoteusbrevet. Hur övar du? Hur viktigt är det för dig att nå målet?