onsdag

Ord för dagen den 28 september - Psalm 116 och 117

ATT INFRIA LÖFTEN - Psalm 116

Bibelläsning: Psalm 116
"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk"  (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.
Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?
Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ned de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill göra nya löften till Herren idag? Skriv ned ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att löftet går i uppfyllelse?

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!


NÅD OCH SANNING, IGEN! -Psalm 117

 Bibelläsning: Psalm 117
"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför vi ska prisa Gud: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).

tisdag

Ord för dagen den 27 september - Psalm 115

ALL ÄRA TILL GUD

Bibelläsning: Psalm 115
"Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Framstående predikanter, sångare och musiker och andra.

Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del kan det vara social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
 
Vi lever en tid där det ena missbruket efter det andra dyker upp. Man talar ofta idag om att vara bekräftelseberoende. Det betyder att mitt liv blir beroedne av att andra människor berömmer det jag är och det jag gör. Ett kännetecken på ett missbruk är att man behöver större och större doser. Mer och mer bekräftelse.
 
Dagens psalm påminner oss om faran att ta åt sig ära av vad Gud gör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: All ära till Gud!

Frälsningsarméns internationella hälsningstecken, med ett pekfinger som riktas mot himlen är också en påminnelse om att ingen ära stannar hos mig, utan skickas vidare till Gud, som är värd alla ära.

(Samma tecken används dessutom vid alla övergångsställen med trafikljus, samt under den karismatiska väckelsen då vi gick omkring med knappar på jackorna med fingret som pekar uppåt och texten "One way".)

måndag

Ord för dagen den 26 september -1 Tim 3

SANNINGENS PELARE

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3
"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB).
Jesus säger då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB).
Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
- Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
- Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Om församlingsledare - Vers 1-7
Här beskrivs förutsättningar för att kunna vara församlingsledare. En församlingsledare ska:
- vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri, en god lärare (vers 2)
- inte missbruka vin, inte vara våldsam, vara vänlig, vara fridsam, vara fri från penningbegär (vers 3)
- ta väl hand om sin familj, se till att hans barn lyder och visar respekt (vers 4)
- inte vara nyomvänd, ha gott anseende, inte ha dåligt rykte.
Till eftertanke: 
- Alla dessa saker är viktiga för att han inte ska "fastna i djävulens snara" (vers 7). Vad menas med det uttrycket?
- Om detta skulle vara skrivet för församlingsledare i våra dagar, tror du att andra ting skulle behöva läggas till denna lista? I så fall vilka?

Om församlingstjänare - Vers 8-14
Sedan kommer en liknande lista som gäller för församlingstjänare. En församlingstjänare ska:
- vara allmänt aktade, inte missbruka vin, inte vara ute efter pengar (vers 8)
- äga trons hemlighet i ett rent samvete (vers 9)
- en enda kvinnas man, ta väl hand om sina barn och sin familj (vers 12)
Till eftertanke:
- Det kan vara lätt at förstå vad en församlingsledare har för uppgift, men vad tror du ligger i tjänsten som församlingstjänare?
- Vad tror du ligger i att "äga trons hemlighet"?

Sanningens pelare - Vers 15-16
Här beskrivs församlingen som "sanningens pelare och grundval" (vers 15). I dagens postmoderna samhälle ifrågasätts varje "sanning" och sanningen blir relativ och subjektiv.
Till eftertanke:
- Finns det en risk idag att till och med församlingen kompromissar med sanningen? Vad sker med en församling som inte längre bygger på saningen i Guds Ord? Vad sker med en sådan mäniska?
- I vers 16 talas det om "gudsfruktans hemlighet". Vad tror du menas med det?

söndag

Ord för dagen den 25 september - 1 Tim 2

ALLAS FRÄLSNING - 1 Tim 2

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det.

Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Människors frälsning är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta. Är det viktigt för mig?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TLL EFTERTANKE

Förbön för alla i ledande ställning - Vers 1-2
Gud vill att vi ska be för alla människor, speciellt nämns de som är i ledande ställning. Vi är alla beroende av att landets ledare utför sin tjänst så invånarna kan leva ett "lugnt och stilla liv".
Till eftertanke:
Vi kanske ofta talar kritiserande om dem som leder landet. Men hur mycket ber vi egentligen för dem?

Vad Gud vill! - Vers 4
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud får uppenbarligen inte som han vill. Hur kommer det sig att inte Gud får som han vill?
- Dels har han givit varje människa frihet att själv välja. Gud tvingar ingen att bli frälst. Han bara ger oss möjligheten. Men Gud sträckte sig långt och offrade mycket för att var och en som vill ska kunna bli frälst: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)
- Dels har Gud begränsat sig själv till att verka genom sina barn på jorden. Vi är Hans nya kropp och Han gör bara det Han kan göra genom sina barn, eller som svar på sina barns böner. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag överlämnar riket åt er" (Luk 22:29).
De kristna på jorden är Guds möjlighet och samtidigt Guds begränsning.
Till eftertanke:
Om det är så att Gud bara verkar genom sina barn, vad bör det få för konsekvenser för mig?

Om bön
Kapitlet talar mycket om bön. Det börjar med att vi ska gå i förbön för dem som är ledare och talar sedan om bön med upplyfta händer (vers 8), "utan vrede och diskuterande".
Vi kan också läsa att vi ska be "på varje ort" (vers 8). En riktigare översättning är antagligen att vi ska be överallt. De vanligaste engelska översättningarna talar om att vi ska be "everywhere" och den gamla svenska översättningen (1917) talar om att vi ska be "allestädes".
Vi ska naturligtvis be på alla orter vi kommer till, men vi ska framförallt be överallt. Det är inte  bara i kyrkan vi ska be. Vi ska be hemma, på jobbet, på semestern. Vi ska göra varje plats till ett böneställe.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi göra varje plats till ett böneställe?

Ska kvinnor undervisa - Vers 12
Frågan om kvinnor ska undervisa eller kommer upp i många olika sammanhang. Här tydligör Paulus sin åsikt, och han tydligör också att det är hans personliga åsikt och inte Guds: "Jag tillåter inte att en kvinna undervisar".
Hur ska man se på de olika bibelställena om kvinnans rätt att tala. I Tolkningsboken (ISBN 978-91-977239-0-9) har jag skrivit följande kommentar till detta:


Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder

Till eftertanke:
Hur menar du själv att vi ska tolka de olika vittnesbörden i Bibeln om kvinnans rätt att tala i församlingen?

lördag

Ord för dagen den 24 september - 1 Tim 1

FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1
 "...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus  har kommit för att frälsa syndare.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR TILL EFTERTANKE

På uppdrag av Gud - Vers 1
Paulus börjar med att tala om att han är apostel på uppdrag av Gud (vers 1). Han skriver brevet till Timoteus, som också har ett uppdrag från Gud. Och du som läser detta har också ett uppdrag från Gud. Det har vi alla. En del finner sitt uppdrag, andra finner det inte, några vet inte om att de har ett uppdrag och många bryr sig inte om att de har ett uppdrag.
Till efteranke:
Hur ser mitt uppdrag ut? Försök att skriva ned det så klart som möjligt.

Varningar - Vers 3-11
Paulus varnar här för falska lärare (vers 1-7) och för att leva ett liv i uppror mot Gud (vers 8-11).
De falska lärarna är de som har förlorat fokus och befattar sig med myter och ändlösa släktregister och sådant som inte leder till en gudomlig undervisning i tron (vers 4).  De har förlorat målet ur sikte och vill hålla sig till lagen utan att förstå den (vers 6-7)
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja beskriva en undervisning som håller målet i sikte? Vad bör den undervisningen handla om?

Sedan varnar Paulus för att leva ett liv i laglöshet och uppror mot Gud (vers 9-10) och ger exempel på ett sådant liv:
- de som misshandlar sin far och mor
- dråpare
- de som utövar otukt
- de som utövar homosexualitet
- slavhandlare
- lögnare
- menedare
- och alla som står emot den sunda läran
Till eftertanke:
Är listan lika aktuell idag, eller skulle den kompletteras med andra exempel?


Behåll fokus! - Vers 12-20
Varför kom Jesus till världen? Här får vi en tydlig förklaring till varför Jesus kom till världen: "Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare" (vers 15). Detta framgår också tydligt i den sammanfattningen av Bibelns budskap som vi brukar kalla "den lilla Bibeln" (Joh 3:26).
Vi som är kristna har fått som uppdrag att berätta detta för dem som ännu inte har omvänt sig till Jesus.
Till eftertanke:
- Det finns de som sällan talar om det som är det centrala budskapet i kristendomen. Man kan tala om många andra saker men kommer sällan till det centrala: Hur är det med mig och min församling?
- Paulus talar här om att lida "skeppsbrott i tron" (vers 19), utan att klart tala om vad han syftar på. Hur skulle du vilja definiera vad "skeppsbrott i tron" innebär.

fredag

Ord för dagen den 23 september - 2 Tess 3

TRÖTTNA INTE PÅ ATT GÖRA DET SOM ÄR GOTT

Dagens bibelläsning: 2 Tessalonikerbrevet 3"tröttna inte på att göra det som är gott!" (2 Tess 3:13 FB)

Kapitlet handlar om bemötandet av församlingsmedlemmar som missköter sig. Budskapet är: Tröttna inte på att göra det som är gott.

Även om andra handlar fel mot dig - tröttna inte på att göra det som är gottÄven om alla andra handlar orättfärdigt - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du blir missförstådd och förtalad - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du skulle vara den enda som bryr sig - tröttna inte på att göra det som är gott

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tröttna inte på att göra det som är gott! 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Guds ord sprids (vers 1-3)
Det tredje kapitlet inleds med en bön om att Guds Ord ska spridas vidare och finna anseende.
Förra kapitlet handlade mycket om Laglöshetens människa och att den kraften varit verksam alltsedan den tid då brevet skrevs till våra dagar. Den har tagit sig uttryck i olika former av totalitära stater som hänsynslöst dödar och förtrycker dem som inte vill inordna sig.
   Under 1900-talet kunde vi se detta ta sig uttryck I bland andra i Sovjetunionen och Kommunistkina. Det verkar som om dessa totalitära härskare har haft en väldigt stark tro på bibelordets kraft. De gjorde allt för att förhindra att människor kom i kontakt med Guds ord. Det var inte tillåtet att föra in Biblar i landet och de som smugglade Biblar kunde riskera långa fängelsekraft. Tänk om vi kristna hade samma tilltro till bibelordets makt som dessa totalitära stater.
   I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en duktig kornettist. Då bad de mig följa med på resan (??).
   Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 30 man kunde det bli rätt fullt.
   Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.
   Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.
   De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor. Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra.
   Det var säkert många på den tiden som bad samma bön som Paulus om att Guds Ord skulle spridas och vinna anseende. De har blivit bönhörda och idag kan vem som vill läsa Bibeln i det forna Sovjetunionen.

TILL EFTERTANKE
Guds Ord har en inneboende kraft. Det är Gud om talar ord om frälsning, förlåtelse och kraft genom den Helige Ande. Många människor har blivit frälsta genom att bara läsa Guds Ord.
-På vilka sätt kan vi som lever idag vara ett bönesvar på Paulus bön om att Guds Ord ska spridas och vinna anseende i vår tid?


Vem vill du likna? (vers 6-12)
Paulus tar ännu en gång upp temat om att vara förebild för andra. Han skriver att tessalonikerna ska efterlikna Paulus (vers 7), och att Paulus ville ge dem ett föredöme att följa (vers 9).
I ett annat brev skriver Paulus att vi är levande Kristusbrev till människorna i vår tid. Det är inte så många idag som läser 1917 års översättning. Det finns modernare översättningar. Men det finns så många idag som aldrig läser någon Bibel. Den enda bibelöversättning de kommer i kontakt med är vi själva och de Kristusbrev vi är till andra människor.

TILL EFTERTANKE
Vi är alla en levande bibelöversättning. Ett brev från Gud till andra människor. Nästan alla människor som blir kristna blir det för att de känner någon som är kristen. Väldigt många som medvetet väljer att inte bli kristna tar det valet därför att de känner en kristen som de absolut inte vill bli lik.
Det avgörande för andra människors livsval är vilken typ av kristna de möter, vilken bibelöversättning de kommer i kontakt med.
-Hur kan jag bli mer medveten om att jag kanske är den enda bibelöversättning några människor någonsin kommer i kontakt med? Hur kan det påverka mitt liv?


”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13)
I avslutningen av brevet får tessalonikerna uppmaningen att inte tröttna på att göra det som är rätt. Paulus skriver ungefär samma uppmaning i Galaterbrevet ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp” (Gal 6:9)
Även om du inte ser så stora resultat av ditt arbete för Herren, ge inte upp.
Moder Theresa ger oss uppmaningen:
Det goda du gör kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.
Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.
Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.
Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.


TILL EFTERTANKE
Hur kan vi i den kristna gemenskapen sporra varandra till att fortsätta göra det som är rätt, även i tider av små resultat?


En sak till…

Jag har i kommentarerna till Tessalonikerbreven skrivit flera gånger att det finns två huvudteman i breven. Jesu återkomst och vår helgelse.
Det finns ett tema till som är genomgående i båda breven. Det handlar om bön. Paulus talar om hur han ber för tessalonikerna och ber också om förbön för sig själv.
Här följer några exempel:
-1 Tess 1:2-4 Paulus tackar Gud för det som händer i församlingen i Tessalonike
-1 Tess 2:13 Paulus fortsätter att tacka för specifika framgångar i församlingen
-1 Tess 3:9-11 Paulus fortsätter att tacka för thessalonikerna och ber att de ska fortsätta att växa så att de kan stå oförvitliga och rena då Jesus kommer tillbaka.
-1 Tess 5:17 Paulus uppmanar thessalonikerna att be ständigt
-1 Tess 5:25 Paulus ber om förbön
-2 Tess 1:3 Även det andra brevet inleds med tacksägelse över den fortsatt goda utvecklingen i Tessalonike
-2 Tess 2:13 Paulus tackar och ber för församlingen
-2 Tess 3:1 Paulus ber om förbön om att Guds ord ska spridas

TILL EFTERTANKE
Tessalonikerbreven är ”genomdränkta” av bön. Den levande och intensiva bönen i församlingarnas första tid var säkert en av orsakerna till den explosionsartade spridningen av kristendomen.
-Hur är det med bönelivet i mitt liv? Hur är det med bönelivet i Guds församling idag?

torsdag

Ord för dagen den 22 september - 2 Tess 2

STÅ FASTA

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 2"Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev." (2 Tess 2:15 FB)

Vi lever i en postmodern värld. Jesus som Sanningen ifrågasätts. Allt vad man tidigare trott ifrågasätts. Mängder av mer eller mindre möjliga religionsalternativ erbjuds och i det stora utbudet ska var och en hitta sin egen väg, sin egen blandning.

Det är kanske inte så lätt att stå fast då allt jag tror på ifrågasätts och förlöjligas. Uppmaningen i dagens bibelord är kanske mer relevant än någonsin: "Stå alltså fasta...".
 
I detta kapitel får vi också uppmaningen att inte låta någon bedra oss (vers 3). Vi lever på många sätt i en tid då människor i stor utsträckning har blivit bedragna, lurade, på det liv som Jesus kom för att ge oss. Bestulna på det överflöd som Jesus vill vi ska leva i (Joh 10:10).
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hjälp mig Jesus att stå fast och inte bli bedragen av dagens villfarelse.
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Laglöshetens människa (vers 2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)

Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.

Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.

Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.

Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.

Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.

Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.

Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.

Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.

Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.

Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.

Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.

Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.

TILL EFTERTANKE
-Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?


Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17)
Mitt i det skrämmande talet om den kommande Laglöshetens människa kommer tröstens ord till Guds församling: Ni är de första som kommer at räddas (vers 13).

Vi är inte kallade till undergång. Vi är kallade att vinna Kristi härlighet (vers 14). Medan vi väntar får vi uppdraget att stå fasta och hålla oss till Guds ord (vers 15).

Kapitlet avslutas med tröstens ord (vers 16). Det handlar inte om undergång, det handlar om födslovåndor. Något nytt ska födas fram ur det kommande kaoset: En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet råder.

TILL EFTERTANKE
-Vad lägger du i begreppet att vinna Kristi härlighet? Vad innebär det för den nuvarande tiden och för den kommande?