måndag

Ord för dagen den 25 september - 1 Tim 2

ALLAS FRÄLSNING - 1 Tim 2

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det.

Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Människors frälsning är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta. Är det viktigt för mig?


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TLL EFTERTANKE

Förbön för alla i ledande ställning - Vers 1-2
Gud vill att vi ska be för alla människor, speciellt nämns de som är i ledande ställning. Vi är alla beroende av att landets ledare utför sin tjänst så invånarna kan leva ett "lugnt och stilla liv".
Till eftertanke:
Vi kanske ofta talar kritiserande om dem som leder landet. Men hur mycket ber vi egentligen för dem?

Vad Gud vill! - Vers 4
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud får uppenbarligen inte som han vill. Hur kommer det sig att inte Gud får som han vill?
- Dels har han givit varje människa frihet att själv välja. Gud tvingar ingen att bli frälst. Han bara ger oss möjligheten. Men Gud sträckte sig långt och offrade mycket för att var och en som vill ska kunna bli frälst: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16)
- Dels har Gud begränsat sig själv till att verka genom sina barn på jorden. Vi är Hans nya kropp och Han gör bara det Han kan göra genom sina barn, eller som svar på sina barns böner. Jesus sa till sina lärjungar: "Jag överlämnar riket åt er" (Luk 22:29).
De kristna på jorden är Guds möjlighet och samtidigt Guds begränsning.
Till eftertanke:
Om det är så att Gud bara verkar genom sina barn, vad bör det få för konsekvenser för mig?

Om bön
Kapitlet talar mycket om bön. Det börjar med att vi ska gå i förbön för dem som är ledare och talar sedan om bön med upplyfta händer (vers 8), "utan vrede och diskuterande".
Vi kan också läsa att vi ska be "på varje ort" (vers 8). En riktigare översättning är antagligen att vi ska be överallt. De vanligaste engelska översättningarna talar om att vi ska be "everywhere" och den gamla svenska översättningen (1917) talar om att vi ska be "allestädes".
Vi ska naturligtvis be på alla orter vi kommer till, men vi ska framförallt be överallt. Det är inte  bara i kyrkan vi ska be. Vi ska be hemma, på jobbet, på semestern. Vi ska göra varje plats till ett böneställe.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi göra varje plats till ett böneställe?

Ska kvinnor undervisa - Vers 12
Frågan om kvinnor ska undervisa eller kommer upp i många olika sammanhang. Här tydligör Paulus sin åsikt, och han tydligör också att det är hans personliga åsikt och inte Guds: "Jag tillåter inte att en kvinna undervisar".
Hur ska man se på de olika bibelställena om kvinnans rätt att tala. I Tolkningsboken (ISBN 978-91-977239-0-9) har jag skrivit följande kommentar till detta:


Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:
1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera
Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg
Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade
1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen
Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder

Till eftertanke:
Hur menar du själv att vi ska tolka de olika vittnesbörden i Bibeln om kvinnans rätt att tala i församlingen?

söndag

Ord för dagen den 24 september - 1 Tim 1

FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1
 "...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus  har kommit för att frälsa syndare.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR TILL EFTERTANKE

På uppdrag av Gud - Vers 1
Paulus börjar med att tala om att han är apostel på uppdrag av Gud (vers 1). Han skriver brevet till Timoteus, som också har ett uppdrag från Gud. Och du som läser detta har också ett uppdrag från Gud. Det har vi alla. En del finner sitt uppdrag, andra finner det inte, några vet inte om att de har ett uppdrag och många bryr sig inte om att de har ett uppdrag.
Till efteranke:
Hur ser mitt uppdrag ut? Försök att skriva ned det så klart som möjligt.

Varningar - Vers 3-11
Paulus varnar här för falska lärare (vers 1-7) och för att leva ett liv i uppror mot Gud (vers 8-11).
De falska lärarna är de som har förlorat fokus och befattar sig med myter och ändlösa släktregister och sådant som inte leder till en gudomlig undervisning i tron (vers 4).  De har förlorat målet ur sikte och vill hålla sig till lagen utan att förstå den (vers 6-7)
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja beskriva en undervisning som håller målet i sikte? Vad bör den undervisningen handla om?

Sedan varnar Paulus för att leva ett liv i laglöshet och uppror mot Gud (vers 9-10) och ger exempel på ett sådant liv:
- de som misshandlar sin far och mor
- dråpare
- de som utövar otukt
- de som utövar homosexualitet
- slavhandlare
- lögnare
- menedare
- och alla som står emot den sunda läran
Till eftertanke:
Är listan lika aktuell idag, eller skulle den kompletteras med andra exempel?


Behåll fokus! - Vers 12-20
Varför kom Jesus till världen? Här får vi en tydlig förklaring till varför Jesus kom till världen: "Kristus Jesus har kommit för att frälsa syndare" (vers 15). Detta framgår också tydligt i den sammanfattningen av Bibelns budskap som vi brukar kalla "den lilla Bibeln" (Joh 3:26).
Vi som är kristna har fått som uppdrag att berätta detta för dem som ännu inte har omvänt sig till Jesus.
Till eftertanke:
- Det finns de som sällan talar om det som är det centrala budskapet i kristendomen. Man kan tala om många andra saker men kommer sällan till det centrala: Hur är det med mig och min församling?
- Paulus talar här om att lida "skeppsbrott i tron" (vers 19), utan att klart tala om vad han syftar på. Hur skulle du vilja definiera vad "skeppsbrott i tron" innebär.

lördag

Ord för dagen den 23 september - 2 Tess 3

TRÖTTNA INTE PÅ ATT GÖRA DET SOM ÄR GOTT

Dagens bibelläsning: 2 Tessalonikerbrevet 3"tröttna inte på att göra det som är gott!" (2 Tess 3:13 FB)

Kapitlet handlar om bemötandet av församlingsmedlemmar som missköter sig. Budskapet är: Tröttna inte på att göra det som är gott.

Även om andra handlar fel mot dig - tröttna inte på att göra det som är gottÄven om alla andra handlar orättfärdigt - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du blir missförstådd och förtalad - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du skulle vara den enda som bryr sig - tröttna inte på att göra det som är gott

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tröttna inte på att göra det som är gott! 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Guds ord sprids (vers 1-3)
Det tredje kapitlet inleds med en bön om att Guds Ord ska spridas vidare och finna anseende.
Förra kapitlet handlade mycket om Laglöshetens människa och att den kraften varit verksam alltsedan den tid då brevet skrevs till våra dagar. Den har tagit sig uttryck i olika former av totalitära stater som hänsynslöst dödar och förtrycker dem som inte vill inordna sig.
   Under 1900-talet kunde vi se detta ta sig uttryck I bland andra i Sovjetunionen och Kommunistkina. Det verkar som om dessa totalitära härskare har haft en väldigt stark tro på bibelordets kraft. De gjorde allt för att förhindra att människor kom i kontakt med Guds ord. Det var inte tillåtet att föra in Biblar i landet och de som smugglade Biblar kunde riskera långa fängelsekraft. Tänk om vi kristna hade samma tilltro till bibelordets makt som dessa totalitära stater.
   I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en duktig kornettist. Då bad de mig följa med på resan (??).
   Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 30 man kunde det bli rätt fullt.
   Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.
   Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.
   De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor. Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra.
   Det var säkert många på den tiden som bad samma bön som Paulus om att Guds Ord skulle spridas och vinna anseende. De har blivit bönhörda och idag kan vem som vill läsa Bibeln i det forna Sovjetunionen.

TILL EFTERTANKE
Guds Ord har en inneboende kraft. Det är Gud om talar ord om frälsning, förlåtelse och kraft genom den Helige Ande. Många människor har blivit frälsta genom att bara läsa Guds Ord.
-På vilka sätt kan vi som lever idag vara ett bönesvar på Paulus bön om att Guds Ord ska spridas och vinna anseende i vår tid?


Vem vill du likna? (vers 6-12)
Paulus tar ännu en gång upp temat om att vara förebild för andra. Han skriver att tessalonikerna ska efterlikna Paulus (vers 7), och att Paulus ville ge dem ett föredöme att följa (vers 9).
I ett annat brev skriver Paulus att vi är levande Kristusbrev till människorna i vår tid. Det är inte så många idag som läser 1917 års översättning. Det finns modernare översättningar. Men det finns så många idag som aldrig läser någon Bibel. Den enda bibelöversättning de kommer i kontakt med är vi själva och de Kristusbrev vi är till andra människor.

TILL EFTERTANKE
Vi är alla en levande bibelöversättning. Ett brev från Gud till andra människor. Nästan alla människor som blir kristna blir det för att de känner någon som är kristen. Väldigt många som medvetet väljer att inte bli kristna tar det valet därför att de känner en kristen som de absolut inte vill bli lik.
Det avgörande för andra människors livsval är vilken typ av kristna de möter, vilken bibelöversättning de kommer i kontakt med.
-Hur kan jag bli mer medveten om att jag kanske är den enda bibelöversättning några människor någonsin kommer i kontakt med? Hur kan det påverka mitt liv?


”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13)
I avslutningen av brevet får tessalonikerna uppmaningen att inte tröttna på att göra det som är rätt. Paulus skriver ungefär samma uppmaning i Galaterbrevet ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp” (Gal 6:9)
Även om du inte ser så stora resultat av ditt arbete för Herren, ge inte upp.
Moder Theresa ger oss uppmaningen:
Det goda du gör kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.
Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.
Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.
Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.


TILL EFTERTANKE
Hur kan vi i den kristna gemenskapen sporra varandra till att fortsätta göra det som är rätt, även i tider av små resultat?


En sak till…

Jag har i kommentarerna till Tessalonikerbreven skrivit flera gånger att det finns två huvudteman i breven. Jesu återkomst och vår helgelse.
Det finns ett tema till som är genomgående i båda breven. Det handlar om bön. Paulus talar om hur han ber för tessalonikerna och ber också om förbön för sig själv.
Här följer några exempel:
-1 Tess 1:2-4 Paulus tackar Gud för det som händer i församlingen i Tessalonike
-1 Tess 2:13 Paulus fortsätter att tacka för specifika framgångar i församlingen
-1 Tess 3:9-11 Paulus fortsätter att tacka för thessalonikerna och ber att de ska fortsätta att växa så att de kan stå oförvitliga och rena då Jesus kommer tillbaka.
-1 Tess 5:17 Paulus uppmanar thessalonikerna att be ständigt
-1 Tess 5:25 Paulus ber om förbön
-2 Tess 1:3 Även det andra brevet inleds med tacksägelse över den fortsatt goda utvecklingen i Tessalonike
-2 Tess 2:13 Paulus tackar och ber för församlingen
-2 Tess 3:1 Paulus ber om förbön om att Guds ord ska spridas

TILL EFTERTANKE
Tessalonikerbreven är ”genomdränkta” av bön. Den levande och intensiva bönen i församlingarnas första tid var säkert en av orsakerna till den explosionsartade spridningen av kristendomen.
-Hur är det med bönelivet i mitt liv? Hur är det med bönelivet i Guds församling idag?

fredag

Ord för dagen den 22 september - 2 Tess 2

STÅ FASTA

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 2"Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev." (2 Tess 2:15 FB)

Vi lever i en postmodern värld. Jesus som Sanningen ifrågasätts. Allt vad man tidigare trott ifrågasätts. Mängder av mer eller mindre möjliga religionsalternativ erbjuds och i det stora utbudet ska var och en hitta sin egen väg, sin egen blandning.

Det är kanske inte så lätt att stå fast då allt jag tror på ifrågasätts och förlöjligas. Uppmaningen i dagens bibelord är kanske mer relevant än någonsin: "Stå alltså fasta...".
I detta kapitel får vi också uppmaningen att inte låta någon bedra oss (vers 3). Vi lever på många sätt i en tid då människor i stor utsträckning har blivit bedragna, lurade, på det liv som Jesus kom för att ge oss. Bestulna på det överflöd som Jesus vill vi ska leva i (Joh 10:10).
==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hjälp mig Jesus att stå fast och inte bli bedragen av dagens villfarelse.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Laglöshetens människa (vers 2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)

Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.

Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.

Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.

Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.

Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.

Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.

Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.

Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.

Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.

Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.

Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.

Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.

TILL EFTERTANKE
-Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?
-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?


Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17)
Mitt i det skrämmande talet om den kommande Laglöshetens människa kommer tröstens ord till Guds församling: Ni är de första som kommer at räddas (vers 13).

Vi är inte kallade till undergång. Vi är kallade att vinna Kristi härlighet (vers 14). Medan vi väntar får vi uppdraget att stå fasta och hålla oss till Guds ord (vers 15).

Kapitlet avslutas med tröstens ord (vers 16). Det handlar inte om undergång, det handlar om födslovåndor. Något nytt ska födas fram ur det kommande kaoset: En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet råder.

TILL EFTERTANKE
-Vad lägger du i begreppet att vinna Kristi härlighet? Vad innebär det för den nuvarande tiden och för den kommande?

torsdag

Ord för dagen den 21 september: Psalm 113 och 114

FRÅN SOLENS UPPGÅNG.... Psalm 113

Dagens bibelläsning: Psalm 113
"Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herren namn bli prisat." (Ps 113:2-3 FB)

Psalm 113 är en uppmaning till Herrens tjänare att prisa Herrens namn (vers 1).

Lovprisningen handlar om vem Herren är (Vers 4-6) och vad Herren gör (vers 7-9)

Antingen du läser psalmen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen uppmanas du att tillsammans med miljoner andra människor på jorden stämma in i lovsången.

Du kan börja med att använda orden i psalmen och sedan fylla på med dina egna ord.
"Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!" (vers 1)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Prisa Herren!


GLÖM INTE VAD HERREN HAR GJORT - Psalm 114

Dagens bibelläsning: Psalm 114
"Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm" (Ps 114:4 FB)

Berättelsen om Guds underverk återberättas gång på gång genom hela Bibeln. I denna psalm återberättas i poetisk form om Guds under då han befriade Israels barn från fångenskapen i Egypten. Det berättas om hur de "drog ut från folket med främmande tunga" (vers 1).
Det berättas om då Gud tog bort vattnet i havet och i Jordanfloden så att folket kunde gå över: "Varför flyr du undan du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka" (vers 5).

Det berättas också om hur Gud kunde ge det törstande folket vatten genom att Moses slog med sin stav på klippan: "...förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla" (vers 8).

Det var viktigt för Israels barn att minnas Herrens verk. De reste minnesstenar och skrev psalmer för att de aldrig skulle glömma.

På samma sätt får inte vi inte glömma Herrens under i våra liv. Vi får inte glömma hur han gav sin enfödde son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16). Vi får inte glömma hur han i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (Ef 1:3).

Vi får inte heller glömma Guds underverk i våra personliga liv. Guds trofasthet, även i tider då vi sviktat. Vi får skriva vår egen "psalm 114" där vi minns de tillfällen Gud gripit in i våra liv.

onsdag

Ord för dagen den 20 september - Psalm 112

                                                       UTAN FRUKTAN

Dagens bibelläsning: Psalm 112

"Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan" (Ps 112:7-8 FB)

Psalm 112 talar om den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord (vers 1). Många välsignelser följer den människan. Löften om materiell välsignelse (vers 3) och löften om välsignelse över de efterkommande (vers 2).

Psalmen beskriver även hjärtats tillstånd hos den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord:
-hjärtat är frimodigt (vers 7)
-hjärtat förtröstar på Herren (vers 7)
-hjärtat är tryggt (vers 8)
-hjärtat är utan fruktan (vers 8)
... och den människan fruktar inte ett ont budskap (vers 7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En sådan människa vill jag vara!

tisdag

Ord för dagen den 19 september - 2 Tess 1

VÄXANDE TRO

Växande tro - 2 Tess 1

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 1
"Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er." (2 Tess 1:3 FB)

En tro som växer och växer! En kärlek som blir allt större! Varför ser det ut att vara tvärtom så ofta. Den nyfrälste har en stor tro och kärlek. Då man möter samma människa många år senare kan tron vara ytlig och kärleken har svalnat.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att ha en tro som växer och en kärlek som blir allt större.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Andra Thessalonikerbrevet fortsätter med de två teman som dominerar Första Tessalonikerbrevet: Vår helgelse och Jesu återkomst.

Växande tro (vers 1-4)
Paulus tackar Gud för att tessalonikernas tro växer. Det är det naturliga i det kristna livet att tron växer. Vi börjar kanske med en vacklande tro och då vi har varit kristna en vecka kan vår tro ha vuxit, och efter två veckor är den ännu större, och då vi varit kristna ett helt år…..
Detta är det naturliga i den kristnes utveckling. Vi växer i tro, kärlek, kraft, frimodighet ju mer vi lär känna Jesus och ju mer han får ta gestalt i våra liv.

Men tyvärr ser det inte alltid ut så i verkligheten. Ofta kan vi se att de nyfrälsta har en mycket större tro, kärlek, kraft och frimodighet än den som varit kristen i många år. Vi ser detta hända också bland de första kristna. Paulus skriver till galaterna: ”Ni kom bra iväg….” (Gal 5:7), men någonstans kom de inte vidare. Samma sak kan vi se hända bland efesierna. De arbetade trofast vidare utan att tröttna, men de hade förlorat den första kärleken (Upp 2:3-4). Jag tror att det är vanligt med sådana församlingar idag. De började bra i den Helige Andes kraft och i ett fullständigt beroende av Herren i allt vad de gjorde, och så går åren. De fortsätter och fortsätter. Kanske efterhand med mindre tro, kärlek, kraft och frimodighet. Det är kanske inget medvetet beslut att det skulle bli så, men det bara blev så.

Gud vill blåsa nytt liv i våra liv och våra församlingar. Och här i Andra Tessalonkerbrevet tackar Paulus för att just detta händer. Tron växer, och det vill Paulus fortsätta att uppmuntra.
I Efesierbrevet ber Paulus att tron och kraften ska växa och att vi ska lära känna Kristi kärlek mer och mer ”tills hela Guds fullhet uppfyller er.” (Ef 3:19)

TILL EFTERTANKE
-Vad är det som gör att vi har så lätt att svalna i vår tro och kärlek, istället för att låta allt detta växa till i oss och våra församlingar?
-Vad kan vi göra för att motverka den nedåtgående kurvan?Lidandet har ett slut (vers 5-10)
Igen talar Paulus om att lidande är ett naturligt inslag i det kristna livet. Då Paulus i Damaskus fick den livsförvandlande i kallelsen att följa Jesus fick han den med orden: ”..jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull” (Apg 9:10). Jag är inte säker på att så många av oss hade svarat ja på den kallelsen.
Men två gånger i detta avsnitt talar Paulus om att det finns en ände på lidandet. Jesus ska komma tillbaka och då får vi vila från förföljelse och då kommer rättvisa att skipas. Talet om Jesu tillkommelse är i Tessalonikerbrevet ett glädjebudskap. Det är målet för våra liv att få leva en evighet tillsammans med Jesus. Och då Paulus talar om uppryckelsen i det första brevet till Tessalonikerna, avslutar han med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).

TILL EFTERTANKE
-Jesu tillkommelse och den sista tiden är det budskap som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Hur är det i er församling med den undervisningen?
-Om budskapet om Jesu tillkommelse är lågt prioriterat i ditt liv och i församlingens liv, vad kan det bero på?


Värdiga hans kallelse (vers 11-12)
I de sista verserna i första kapitlet ber Paulus om att tessalonikerna ska bli värdiga Guds kallelse. Han skriver också på vilket sätt de kan vara värdiga Guds kallelse: ”…att vår herre Jesu namn förhärligas  genom er” (v.12). Vår kallelse är alltså att förhärliga Jesus med våra liv!

I Efesierbrevet utvecklar Paulus tanken på att vara värdiga vår kallelse (Ef 4:1). Det första han nämner är att ”ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek”. Senare i samma kapitel skriver Paulus att vi inte ska ge djävulen något tillfälle (v. 27) och att vi inte bedröva ska Guds Helige Ande (v. 30).
Ett liv värdigt Guds kallelse kräver att vi är vaksamma så att vi inte onödigtvis ger djävulen ett tillfälle att skada Guds vilja och att vi lever så i samklang med Gud att vi märker när vi bedrövar Guds Helige Ande.

TILL EFTERTANKE
-På vilka sätt ger vi djävulen tillfälle i våra liv och i församlingens liv?
-Finns det områden i mitt liv eller i församlingens liv där vi är benägna att bedröva Guds Helige Ande?