lördag

Ord för dagen den 27 maj - Apostlagärningarna 16

BOJORNA FALLER AV

Bibelläsning: Apostlagärningarna 16
"...och bojorna föll av dem alla" (Apg 16:26)

I Apg 16 kan vi läsa om en av de många gånger som lärjungarna blev fängslade. Här är det Paulus och Silas som sitter i fängelse: "Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken."(Apg 16:23-24).

Det var naturligtvis en svår situation. Det hade kanske varit naturligt att lärjungarna förtvivlade och frågade hur det kunde sluta så här dåligt, det som börjat så bra. Det ligger nära till hands att vi tycker synd om oss själva då vi orättvist drabbas av elände.

Men i stället för att deppa började de sjunga lovsånger till Gud i fängelset. Det blev ett jordskalv. Dörrarna öppnades och bojorna föll av.

Ibland kan vi sitta helt fast i våra negativa tankemönster. Ju mer vi betraktar problemen, ju mörkare blir det. Men i lovsången får vi flytta vår uppmärksamhet från den negativa situationen och hopplösheten och i stället se upp till Gud och hans möjligheter. Då kan det hända att även våra bojor faller av och vi blir fria!
==> Mannakorn att tugga på nder dagen: Lyft blicken!
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
Andens ledning - Vers 6-10
Vi ser här hur den helige Ande leder apostlarna i sina förkunnarresor.
- den helige Ande hindrade dem att predika ordet i Asien (vers 6)
- de tänkte resa till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande (vers 7)
- i en syn fick Paulus vägledning att resa till Makedonien
Till eftertanke:
På vilket sätt tror du Anden hindrade dem, eller inte tillät dem, att resa till vissa platser?
Varför tror du Anden hindrade dem från att besöka vissa platser?
Kan du uppleva att Anden leder dig på liknande sätt? Har du något exempel?

Ett öppet hjärta - Vers 11-15
Då Paulus predikade öppnade Herren Lydias hjärta (vers 14).
Till eftertanke:
Vi kan läsa i versen före att Lydia var en person som fruktade Gud. Vad menas då med att Herren öppnade henes hjärta?
Lovsång i fängelset - Vers 16-40
Lovsången i fängelset fick till följd att dörrarna i fängelset öppnades och bojorna lossnade (vers 26). Det ledde vidare till att människor frågade vad de skulle göra för att bli frälsta (vers 30).
Till eftertanke:
Vad är det med lovsång som är så mäktigt och verkningsfullt? Har du något exempel på den kraft lovsång kan föra med sig?

fredag

Ord för dagen den 26 maj - Apostlagärningarna 15

ENIGHET OCH OENIGHET

Bibelläsning: Apostlagärningarna 15
"Den helige anden och vi har beslutat..." (Apg 15:28)

På grund av oenighet ute på fältet om de nykristna skulle vara tvungna att hålla de gamla judiska lagarna, samlades apostlamötet i Jerusalem. Oenigheten ledde fram till ett beslut där man kunde säga att beslutet togs i enighet mellan "den Helige Ande och vi" (Apg 15:28).

Kapitlet avslutas med att Paulus och Barnabas blir oeniga om Markus skulle få åka med dem på nästa missionsresa eller inte. Samtalet slutade med att ett "så häftigt uppträde att de skildes åt." (Apg 15:39). Knappast hedrande för Paulus och Barnabas - men, så mänskligt. Det var tydligen inte alla beslut i apostlarnas liv som togs i enighet med den Helige Ande.

Hjälp mig Gud, att de beslut jag tar i dag och i dagar som kommer, ska fattas i enighet med den Helige Ande.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger den helige Ande till mig idag? 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Vad krävs för att bli frälst?
Problemet som behandlas i detta kapitel uppstod då några män började lära att man inte kunde bli frälst, om man inte lät omskära sig (vers 1).
Med jämna mellanrum kan man höra att det finns de som ställer upp krav som måste uppfyllas för att man ska bli frälst "...de kunde inte bli frälsta, om de inte..." (vers 1).
Resultatet av Apostlamötet blev att Petrus deklarerar att man blir frälst genom Herrens nåd (vers 11).
Till eftertanke:
Hur skulle du vilja förklara vad som krävs för att bli frälst för någon som ber dig om hjälp med det?
Här är några användbara bibelord: Rom 10:9-10; Apg 2:21; Joh 1:12

Paulus och Barnabbas  blir osams
Att det bli stor enighet i en lärofråga kan ju vara lätt att förstå. Man kan till och med anse att det var rätt att ta strid i en så avgörande fråga.
Men att Paulus och Barnabas blir osams om vem de ska ha med sig på missionsresan kan man väl tycka är mindre smickrande.
Till eftertanke:
Att Lukas, Paulus följeslagare under många senare resor, tar med detaljen att Paulus och Barnabbas blir osams är kanske förvånande. Lukas önskade säkert framställa sin vän så positivt som möjligt.
Anser du att den berättelsen stärker trovärdigheten på Apostlagärningarna?

 

torsdag

Ord för dagen den 25 maj - Psalm 62 och 63

ENDAST HOS GUD - Psalm 62

Dagens bibelläsning: Psalm 62
"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning." (Ps 62:2 FB)
"Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer." (vers 11)

Här talar psalmisten om vad man kan sätta sin lit till och vad man inte kan sätta sin lit till. Han talar också om att sätta sin lit till våld och det man vunnit på ett oärligt sätt. (vers 11).

Rikedom kan inte ge själen ro. Den kanske snarare skänker oro. Det finns bara en enda plats där själen kan få varaktig ro. Endast hos Gud. Endast betyder att det inte finns någon annan plats på jorden som kan ge själen ro.

Vi får ständigt komma tillbaka till honom, som är den enda som kan ge varaktig vila och ro för själen:

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Endast hos dig, Gud.


TÖRST - Psalm 63

Dagens bibelläsning: Psalm 63
"Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten." (Ps 63:2 FB)

Törst och längtan är det som driver oss till Gud. Men frågan är om vi hinner bli törstiga idag. Hunger och törst är i de flesta västerländska länder något vi aldrig upplever. Vi äter och dricker ofta mycket mer än vi behöver. Men törsten väcks i "ett torrt land som försmäktar utan vatten."

Är det så att den materiella övergödningen även färgar av sig på vår andliga längtan? Att vi fyller våra liv med så mycket aktiviteter så att vi aldrig hinner uppfatta tomheten som finns inom oss.

Förutsättningen för att ta emot från Herren är vår törst:
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Joh 7:37)
"Och den som törstar må komma..." (Upp 22:17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, väck upp törst efter dig igen!

onsdag

Ord för dagen den 24 maj - Psalm 61


 
"En klippa som är högre än jag"


Dagens bibelläsning: Psalm 61

"För mig upp på en klippa som är högre än jag"
(Ps 61:3 FB)

David ber i den 61:a psalmen om hjälp från Gud i en svår situation. Han är i behov av hjälp från någon som är större än han själv.

Ibland kan vi känna det som om vi inte räcker till. Alla våra ansträngningar har inte kunnat lösa våra problem. Vi längtar efter att någon större än oss själva griper in och löser det vi inte själva klarar av.

Eller, som den unga kvinnan uttryckte det, då den unga familjen hade råkat ut för en vattenskada i sitt hus: "Jag önskar att någon vuxen hade varit här".

Det finns någon som är större, högre än vi själva. Det finns någon som vi får komma till då problemen hopar sig. Det finns någon som vi kan be till och säga "För mig upp på en klippa som är högre än jag själv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Kom till mig, alla ni som bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila" (Matt 11:28)

tisdag

Ord för dagen den 23 maj - Apostlagärningarna 14

TECKEN OCH UNDER

Bibelläsning: Apostlagärningarna 14
"...Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under" (Apg 14:3)

Två saker går hand i hand genom hela Apostlagärningarna. Evangeliet förkunnas både med ord och med tecken och under. Detta mönster ser vi även i Apg 14.

Evangeliet proklameras med ord:-"de...predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro" (Apg 14:1)
-"Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar" (Apg 14:21)

Evangeliet demonstreras med tecken och under:
-"...Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under." (Apg 14:3)
-Då de mötte en man som varit lam sedan födseln sa Paulus "med hög röst: ´Res dig upp och stå på benen!´ Då sprang mannen upp och började gå." (Apg 14:10)

I dag blir det ofta mycket ord och väldigt lite av Guds kraft.
Vi borde kanske fråga den fråga som Gideon ställde: "Men om Herren är med oss...var är då alla de under som våra fäder talade om...?" (Dom 6:13). Då Gideon ställde denna fråga till Gud, svarade Gud med att sända Gideon till folket med väckelse och befrielse.

Kanske är det på samma sätt i dag. Gud sänder och använder de människor som frågar efter Hans kraft.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud varför ser jag så lite av din kraft i mitt liv.


ÖVERKSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"I Ikonum hände samma sak" - Vers 1
Vad var det för ´samma sak´ som hände i Ikonum. Det syftar tillbaka till kapitlet innan där de blev förföljda och bortjagade (13:50)
- I Ikonum förkunnade apostlarna frimodigt med åtföljande tecken och under (vers 3). Då planerade judarna att misshandla dem och stena dem och apostlarna fick fly ut ur staden (vers 5-6).
- I nästa stad fortsatte de att "predika evangeliet" (vers 7), och bota sjuka (vers 9). Där stenade man Paulus och "släpade honom ur staden i tron att han var död" (vers 19)
- Nästa dag i nästa stad predikade de evangeliet och "vann många lärjungar" (vers 21)
Det verkar vara omöjligt att stoppa dessa lärjungar. Stenad och halvdöd reser sig Paulus och fortsätter att predika.
Till eftertanke:
Jämför situationen att vara lärjunge där och då, med hur det är för dig här och nu. Tänk efter om det finns likheter och skillnader.


måndag

Ord för dagen den 22 maj - Apostlagärningarna 13

DEN HELIGE ANDES VERK

Bibelläsning: Apostlagärningarna 13 
"Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52)

Apostlagärningarna handlar huvudsakligen om Apostlarnas gärningar. Men bakom eller bortom det synliga ser vi hela tiden att den Helige Ande är verksam genom att tala, inspirera, vägleda, utrusta och ge kraft till lärjungarna. Helt enligt Jesu löfte i inledningen av Apostlagärningarna: "Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er..." (Apg 1:8)

I Apostlagärningarnas trettonde kapitel syns det tydligt:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondskans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).

Den Helige Ande är densamme i dag. Han talar till oss, sänder och vägleder oss, fyller oss med sin kraft och önskar göra sina mäktiga gärningar genom oss.

I Apostlagärningarna 13 återges också innehållet i apostlarnas förkunnelse:
"Vi förkunnar alltså för er detta budskap: ´löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss" (Apg 13:32-33). Folket väntade tydligen på det som redan hade infriats. Apostlarnas glada budskap var att man inte behövde vänta längre. Löftesuppfyllelsen fanns här och nu.

Också i dag finns det många människor som går och väntar på det som redan uppfyllts. Petrus första predikan på pingstdagen var just detta. Löftena är uppfyllda! Vi behöver inte vänta längre. Och löftena gäller alla!
"Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21)
"..jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

Det glada budskapet är det samma i dag: Gud har infriat löftena!
-Du behöver inte vänta längre på att bli frälst. Du kan tacka och ta emot frälsningen just nu.

-Du behöver inte vänta längre på att bli fylld med den Helige Ande. Du kan tacka och ta emot uppfyllelsen av den Helige Ande just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att få förlåtelse. Du kan tacka och ta emot förlåtelsen just nu.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss (Apg 13:32)



ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Dags att gå vidare - Vers 1-3
Paulus och Barnabas var profeter och lärare i lokalförsamlingen i Antiokia. Den helige Ande hade kallat dem till en annan tjänst och då de var samlade sa den helige Ande att det var dags att avskilja dem för deras nya tjänst. De avslutade där och då sin tjänst som profeter och lärare i Antiokia för att bli Apostlar (utsända) till den universella kyrkan.
Till eftertanke:
Till vilken tjänst kallar Gud dig? Det är inte frågan om vi är kallade utan snarare till vad.


Den helige Andes verk
I andakten ovan läste vi om den helige Andes verk bland lärjungarna:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondskans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).
Till eftertanke:
På vilka sätt upplever du/vi den helige Andes verk i våra liv och i våra verksamheter idag?

Gud har infriat löftena
I andakten pekar vi också på budskapet Paulus predikade om att löftena de väntade på nu var uppfyllda (vers 33).
Till eftertanke:
Vilka löften är uppfyllda och vilka väntar vi fortfarande på? Kan det vara så även idag att vi väntar på löften som redan blivit uppfyllda)

söndag

Ord för dagen den 21 maj - Apostlagärningarna 12

BÖN FÖRÄNDRAR VERKLIGHETEN

Bibelläsning: Apostlagärningarna 12
"Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa"
(Apg 12:24)

Trots starkt motstånd fortsatte den kristna församlingen att växa (eller var det på grund av motståndet man växte?).

I kapittel 12 blir Petrus fängslad. Då Petrus sitter i fängelse ber församlingen ivrigt till Gud för honom (Apg 12:5). det resulterar i att en ängel kommer och för ut Petrus från fängelset. Han går då, mitt i natten, till församlingen som är fullt sysselsatt med att ivrigt be för Petrus.

Då Petrus knackar på dörren blir tjänsteflickan så glad att hon glömmer att öppna dörren för Petrus (Apg 12:14). I stället springer hon rakt in i bönemötet för att berätta den goda nyheten om att församlingens böner har blivit besvarade. De bedjande trodde inte på tjänsteflickan utan sa till henne: "Du är tokig" (Apg 12:15).

Det verkar som om det var möjligt för Gud att besvara bönen, även om ingen av de troende trodde att deras bön skulle ge resultat.

Den mängd av tro som du kan lägga in i din bön är inte det avgörande. Det avgörande är att du ber. Vi får komma till Gud med den lilla tro vi har. Gud kan förändra verkligheten som svar på din och min bön.

Gud inbjuder dig och mig in i bönens värld, där vi får vara med att förändra verkligheten.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bön skapar en ny verklighet.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Även bön med liten tro kan åstadkomma resultat
Petrus satt i fängelse och församlingen bad att han skulle bli frigiven. Det står till och med att de "bad uthålligt för honom" (vers 5).
  Då församlingen som bad att Petrus skulle friges nås av budskapet att han står utanför dörren, var det ingen som trodde det. Trots att det var det de bad om. Istället för att gå och öppna dörren sa de till budbäraren "Du är tokig!" (vers 15). Då de till sist gick till dörren såg de "till sin häpnad" att det var Petrus som stod där (vers 16). Till och med bön med liten tro kan tydligen åstadkomma resultat.
   Det verkar som om ängeln som förde ut Petrus ur fängelset inte riktigt litade på Petrus tro. Petrus gick ut ur fängelset, mer eller mindre i sömnen. Först på gatan "blev han sig själv igen" (vers 11). Ängeln gav bara Petrus en puff i sidan (vers 7) och Petrus trodde sedan att det som hände var en syn (vers 9). Om Petrus hade varit vaken hade han kanske sagt som vi brukar säga "Det är omöjligt. Se på alla kedjor, vakter och låsta dörrar".
Till eftertanke:
Hur fungerar det i ditt böneliv? Ber du om konkreta ting som du önskar ska ske? Kanske du också upplever att du har liten tro då du beder?