torsdag

Ord för dagen den 25 augusti - Efesierbevet 1

ETT HOPP OCH ETT ARV

Bibelläsning: Efesierbrevet 1"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Vi är kallade till ett hopp. Det finns tillräckligt många som känner sig kallade att sprida hopplöshet; men Guds folk är kallade att vara bärare av hoppet.

Vi behöver också få våra ögon öppnade så vi förstår vilket arv som är vårt. Inte vara i evigheten, utan här och nu.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mig idag fullgöra min kallelse som bärare av hopp.
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Hälsning - Vers 1-2
Avsändaren och mottagarna av brevet presenteras. Paulus är en apostel genom Guds vilja. Församlingsmedlemmarna kallas för "de heliga".
Till eftertanke:
Vad menar Paulus då han titulerar församlingsmedlemmarna "de heliga"? Skulle man titulera er på samma sätt i er församling/kår? Varför? Varför inte? 

I Honom har vi... - Vers 3-14
Paulus börjar med att betona församlingsmedlemmarnas andliga position. Gud har välsignat oss med alla andliga välignelser (vers 3).
Det betyder att Herren inte ska välsigna oss utan att han redan har välsignat oss. 
Det betyder också att vi inte bara har blivit välsignade med en del, utan med all himmelens välsignelse.
Till eftertanke:
Då Paulus talar om för församlingsmedlemmarna att de redan har allt detta, innebär det säkert att de inte var medvetna om det, eller att de hade glömt bort det. Hur är det med oss?

Sedan fortsätter Palus att påminna efesierna vad vi redan har i Kristus. I Honom:
- är vi friköpta (vers 7)
- har vi fått förlåtelse (vers 7)
- har vi fått vårt arv (vers 11)
- har vi tagit emot den helige Ande (vers 13) 
Till eftertanke:
Är du medveten om vad du har fått i Kristus? Kan du tacka Gud för allt han har gjort i ditt liv?

Förbön - Vers 15-23
Sedan går Paulus över i förbön för församlingsmedlemmarna. Han ber att den helige Ande ska öppna deras hjärtans ögon så att de förstår vad Paulus har försökt att föklara om allt det de har i Kristus.
Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda (vers 20), bor i oss som tror (vers19).
Till eftertanke:
Har Gud fått öppna mina ögon? Är jag medveten om vilken kraft som bor i mig? Om det nu är så att Hans kraft bor i mig, vad borde jag se för konsekvenser av det i mitt liv?

 

onsdag

Ord för dagen den 24 augusti - Psalm 101 och 102

NÅD OCH RÄTT - Psalm 101

Dagens bibelläsning: Psalm 101
"Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Herre, vill jag lovprisa." (Ps 101:1 FB)
Psalm 101 uttrycker en djup längtan efter att leva rätt. En längtan efter ett rent liv. En längtan efter:
-att föra en fullkomlig vandel (vers2)
-att inte vända sitt öga till det onda (vers3)
-att inte handla trolöst (vers 3)
-att inte ha ett falskt hjärta (vers 4)
-att inte baktala sin nästa (vers 5)
 
Den är viktigt för en kristen att vara fylld av denna längtan efter att leva rätt och rent. Men det är också viktigt att inse sina tillkortakommanden och vara beroende av Guds nåd.
 
Nåd och rätt hör ihop. Jesus  kom med nåd och sanning (Joh 1:14).
 
Idag är det ofta som man bortser från begreppet "rätt". Många menar att det ena är lika rätt som det andra och något absolut rätt eller sant inte finns. Om det vore så skulle nåden vara meningslös. Vi behöver inte nåd om vi inte gjort något fel.
 
Samtidigt som vi är totalt beroende av Guds nåd får vi vara besjälade av en längtan efter att leva rent. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Beroende av din nåd vill jag leva ett rent liv.


VÄLSIGNELSE FÖR DE EFTERKOMMANDE - Psalm 102

Dagens bibelläsning: Psalm 102
 "Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29 FB)
Psalm 102 uttrycker djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en en pelikan i öknen eller en uggla bland ruiner (vers7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8).

Ändå finns det mitt i förtvivlan ett hopp att Herren kommer att höra de utblottades bön (ver 18).

Psalmen avslutas med löftet om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren. Många föräldrar är måna om att spara för singa barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet.


Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande. Ett liv i Kristi efterföljd kan föra med sig välsignelse över både barn och barnbarn. Även om vi inte tänker på det lämnar alla föräldrar ett icke-materiellt arv till sina barn.

Vi ser så ofta i vårt arbete hur t.ex. alkoholism och kvinnomisshandel kan gå i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig till mina efterkommande.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efter sig ett bestående arv till sina barn och barnbarn.

tisdag

Ord för dagen den 23 augusti - Psalm 100

TJÄNA HERREN MED GLÄDJE

Dagens bibelläsning: Psalm 100
"Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop" (Ps 100:2 FB)

Det är glädjefyllt att vara en kristen. Vissa perioder har man haft ett fromhetsideal där man ska gå i mörka kläder, och helst gå sakta och se allvarlig ut.


Psalm 100 uttrycker något helt annat. Den nästan hoppar av glädje. Tjänsten för Herren ska utföras i glädje, inte i tungsinthet. Om jag inte upplever glädje i min tjänst måste jag fråga Herren: "Vad gör jag för fel?"


Då Nya Testamentet undervisar om Andens frukt, utvecklingen av det kristna livet, så finns glädje med som ett av de nio kännetecknen på ett liv i Anden.


Så innan vi går ut i vår glädjefyllda tjänst för dagen låt oss börja med att hämta inspiration i Herrens närhet: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" (vers 4) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får tjäna Herren med glädje idag.

måndag

Ord för dagen den 22 augusti - Galaterbrevet 6

SÅ OCH SKÖRDA
Bibelläsning: Galaterbrevet 6"...det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sin kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." (Gal 6:7-8)Lagen om sådd och skörd gäller i livet. Om vi sår ut vänlighet och godhet bland människor är det vänlighet och godhet vi kommer att skörda. Om vi sår fientlighet och missunnsamhet är det det vi kommer att skörda.


Denna lag gäller även i vårt inre liv. Om vi sår uppbyggande tankar, gemenskap med Gud och Guds ord i våra liv kommer vi att skörda liv, och liv i överflöd. Om vi sår destruktiva tankar, destruktiv litteratur eller destruktiva filmer så kommer vi att skörda andlig död.Det är mitt val vad jag vill så ut bland andra människor och i mitt eget liv.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att så och skörda det som behagar dig.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Goda råd - Vers 1-10
I det sista kapitlet ger Paulus några goda råd till församlingen:
- Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag (vers 2)
- Jämför dig inte med andra (vers 4)
- Var noga med vad du sår i dig själv och i andra människor. Det su sår kommer du att få skörda (vers 7-9)

Jag hade en god vän som i tid och otid upprepade ett egentillverkat ordspråk: "Fräls oss från jämförelse". Det var en äldre man och han hade sett vad jämförelse kunde förstöra den egna och andras självbild.Till eftertanke:
Fundera över de tre råd som Paulus ger till församlingen. Hur skulle det kunna påverka mitt liv om jag ännu bättre kunde följa dem?En ny skapelse - Vers 11-18
Brevet avslutas med det som är brevets huvudbudskap: Lita inte på yttre ceremonier, lita på Guds nåd. Bli inte slav under yttre gärningar, låt dig ledas av Anden som bor i dig.
Till eftertanke:

Hur kan vi tillämpa det huvudbudskapet i vårt liv i vår tid?

söndag

Ord för dagen den 21 augusti - Galaterbrevet 5

FRIHET UNDER ANSVAR

Bibelläsning: Galaterbrevet 5
"Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket"
(Gal 5:1)
"Ni är kallade till frihet, bröder, använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra med glädje" (Gal 5:13)

Kristus har köpt oss fria! Men friheten måste förvaltas med omsorg. Det rätta sättet att förvalta friheten är att inte göra sådant som:
-förstör för andra människor
-förstör mitt eget liv
-förstör min relation med Gud

Men vi är fria att:
-välsigna och göra väl mot andra människor
-leva ett rent och helgat liv
-vårda min relation med Jesus

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag på bästa sätt använda min frihet i dag?ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Frihet i Kristus - Vers 1-7
Vi är kallade till frihet. Låt inte slavoket läggas på er igen (vers 1). Här handlade det om att de som blivit frälsta sedan övertalades att även låta omskära sig för att kunna nå upp till det som krävdes?
Ni började bra skriver Paulus, men vad är det som hindrar er att fortsätta leva i den friheten? (vers 7). Budskapet från Paulus är att ceremonier inte kan rädda er, utan bara tro på Guds nåd.
Till eftertanke:
Har vi idag en liknande benägenhet att lita på ceremonier? Katolska kyrkan har sju sakrament och reformationen byggde i stor utsträckning på att människor litade på handlingar och ceremonier och kom bort från friheten i Kristus. Finns samma risk idag att vi sätter vår lit till yttre handlingar? I så fall vilka?

Förrvirring i församlingen - Vers 8-15
Frågan om ceremonier och yttre handlingar skapade förvirring i församlingen (ves 10). Paulus skriver att om han också predikade denna lära skulle han inte bli förföljd. Korsets budskap om nåd väcker anstöt (vers 11). Församlingen får också en stark varning att inte slita sönder varandra och församlingsgemenskapen (vers 15).
Till eftertanke:
Tror du det vore lättare för människor att ta emot frälsningen om det krävdes någon form för prestation? Har vi svårt att ta emot det som är av nåd?

Kampen finns också inom oss - Vers 16-26
Den kamp och spänning som fanns i församlingen, finns även inom oss. I oss pågår det en ständig kamp mellan köttets begär och frukten av att vandra i Anden (vers 16).
Å ena sidan finns det som köttet, vårt jag, har lätt att falla in i, som avund, vrede och gräl. Å andra sidan finns Andens frukt som växer fram i oss då vi lever nära Herren. Andens frukt kan beskrivas som Jesu sinnelag.
Kapitlet avslutas med uppmaningen att följa Anden och inte söka tom ära (vers 25-26).
Till eftertanke:
- På vilket sätt upplever du kampen mellan köttets begär och Andens frukt i ditt liv?
- Vilka av "köttets gärningar" har du mest benägenhet att falla i?
- Vad i Andens frukt känner du ett speciellt behov att växa i?
- Vad tror du menas med att "vandra i Anden"? (vers 16)

lördag

Ord för dagen den 20 augusti - Galaterbrevet 4

DEN FÖRLORADE HÄNFÖRELSEN

Bibelläsning: Galaterbrevet 4 
"Var är er hänförelse nu?" (Gal 4:15)

Paulus frågar galaterna vad som har hänt med deras tidigare hänförelse?
Det kan vara så att också vi ser tillbaka till en tid då vi drevs av hänförelse för Jesus. Men så har tiden gått och hänförelsen har svalnat.

 
I ett av breven i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Men det har jag emot dig, att du övergivit din första kärlek." (Upp 2:4).

 
Men även om det skulle vara så, finns det alltid en väg tillbaka. Brevet fortsätter: "Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig..." (Upp 2:5)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det i dag med min kärlek och hänförelse för Jesus?
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Från slav till arvinge - Vers 1-8
Genom Jesu verk kan vi bli friköpta från lagen och få söners rätt (vers 5). Vi har fått Guds Ande i våra hjärtan och Anden ropar "Abba! Fader" (vers 6). Då vi går från att vara slav till att bli son, innebär det också att vi blir arvingar (vers 7).
Till eftertanke:
Vad får det för konsekvenser för mitt liv att jag blivit arvinge?


Lagens förbund och löftets förbund - Vers 9-31
Abraham hade två söner, Ismael och Isak. Den ena var född av mänsklig vilja och den andra i kraft av ett löfte (vers 23). De två sönerna representerar två förbund, lagens förbund och löftets förbund.
  I församlingen hade det uppstått två olika riktningar. Det var de som återvände till lagen och de som levde i Andens frihet. Paulus upplever att lagmänniskorna var ivriga att skilja församlingen från Paulus inflytande (vers 17).
  I församlingen var det på samma sätt som med Ismael och Isak, "Han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu" (vers 29).
Till eftertanke:
"Så är det också nu" skriver Paulus. Är det så även i våra dagar. Upplever vi en polarisering mellan lag och nåd, mellan form och frihet, mellan mänskligt och andligt?


Jag kan uppleva en tilltagande polarisering inom kristenheten. Idag kanske den inte är så stark mellan samfunden, men stark inom samfunden. Jag skrev ned min upplevelse av den tilltagande polariseringen. Läs inlägget nedan.
Till eftertanke:
Hur ser du på mitt inlägg? Håller du med? Håller du delvis med? Håller du inte alls med?


Här kommer inlägget:
Jag ser framför mig en ökande polarisering inom kristenheten i västvärlden

- Den ena sidan har en stark tro på Bibeln som Guds ord.
- Den andra sidan har en fantastisk förmåga att tolka bibelordet så det stämmer överens med det som är politiskt korrekt just nu.

- Den ena sidan representerar en väckelsekristendom med människors frälsning som högsta prioritet.
- Den andra sidan representerar en humanistisk kristendom och är fokuserad på verksamheter.

- Den ena sidan har en stark längtan att få manifestera Guds kraft och se ett andligt uppvaknande bland Guds barn.
- Den andra sidan försvarar det som är och sätter sin tillit till kunskap och resurser.

- Den ena sidan förkunnar omvändelse, synd, den dubbla utgången och Jesu återkomst.
- Den andra sidan förkunnar en terapeutisk kristendom med mål att få människor att må bra och känna sig inkluderade.

- Den ena sidan tror att Jesus är den enda vägen till Fadern.
- Den andra sidan tror att Jesus är den bästa vägen till Fadern, men vill inte utesluta att det även kan finnas andra vägar.

- Den ena sidan bygger på en levande, dynamisk relation till Jesus och ingenting annat.
- Den andra sidan litar på strukturer, traditioner, sakrament, riter och yttre former.

- Den ena sidan kommer stundtals att vara en liten kämpande minoritet utan stort inflytande.
- Den andra sidan kommer att ha makt, resurser, positioner, inflytande och den kommer att ringakta den kämpande minoriteten.

Jag ser framför mig en ökad polarisering inom kristenheten i västvärlden.


Jag önskar att jag ser fel, men jag är rädd att jag ser rätt.

/PB

fredag

Ord för dagen den 19 augusti - Galaterbrevet 3

BREV TILL DEN DÅRAKTIGA FÖRSAMLINGEN

Bibelläsning Galaterbrevet 3
"...tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga?" (Gal 3:2-3 FB)

I Galaterbrevets tredje kapitel använder Paulus ord som han normalt inte använder. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga.
- Det verkar som om föramlingsmedlemmarna trodde att de fått Anden genom att vara rättfärdiga.
- Det verkar som om församlingsmedlemmarna trodde att Gud gjorde underverk bland dem för att de var så rättfärdiga.

Också i dag är det många kristna som tänker att de inte är heliga eller goda nog för att Gud skulle fylla dem med sin Ande. Men det beror inte på hur bra eller god du är.

Många kristna tänker att Gud bara kan göra underverk genom goda och rättfärdiga människor. Men det beror inte alls på vår egen prestation.

-Våga tro att Gud vill och kan fylla dig med sin Ande
-Våga tro att Gud vill och kan göra underverk i ditt liv.

Du ska få se vad Gud kan uträtta genom en sådan tro.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får vara fylld med Guds Ande, inte på grund av vad jag har gjort, utan på grund av vad Jesus gjort. 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Till den dåraktiga församlingen - Vers 1-14
Här använder Paulus starka ord. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga och förhäxade (vers 1-3). Orsaken var att de litade på sin egen förmåga och förträfflighet i stället för att vara helt beroende av Guds nåd. De hade flyttat fokus från Gud till sig själva.
De hade börjat rätt - Anden - och var på väg att sluta helt fel - i köttet (vers 3).
Till eftertanke:
Är det en vanlig utveckling att börja beroende av Gud och mer och mer bli oberoende av Gud? Vad kan vi göra för att inte hamna i samma utveckling som galaterna?

Lagen - vår övervakare - Vers 15-25
Lagen beskrivs som vår tillfällige övervakare på väg mot tro.
Till eftertanke:
På vilket sätt kan lagen vara vår övervakare idag? Och vad innebär det att bli fri från "lagens förbannelse" (vers 13).

Alla har samma möjlighet - Vers 26-29
Det var en fullständigt revolutionerande tanke på den tiden att man och och kvinna är likställda. Här har den omgivande världen hunnit ifatt en grundläggande kristen värdering.